None
Leder

Defo i ny drakt

av Knut Lockert
24. september 2015
Med Defos nye nettside har vi fått et nytt og sterkere verktøy til å kjempe for våre medlemmer.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

De lokale kraftverkene i Norge møter utfordrende tider, med en regjering som kjører en hard sentralisering- og sammenslåingspolitikk. Dette er og blir en av de viktigste sakene for Defo fremover.

En av måtene vi skal angripe dette på, er å bli enda bedre til å synliggjøre de lokale kraftselskapenes betydning for beredskapen og leveringskvaliteten, deres betydning som leverandør av kompetansearbeidsplasser og ikke minst poengtere den verdiskapningen de lokale kraftselskapene står for. Dette må frem til våre kunder, til våre medlemmer, til media og til politikere. Her blir vår nye nettside sentral.

Fokus på verdiskapningen

For å gjøre dette på en best mulig måte har vi skapt en ny redaksjonell profil for defo.no. Det betyr ikke at vi skal gå bort ifra det vi allerede er gode på. Vi skal på vegne av våre medlemmer fortsette med å se på kraftpolitikken med et kritisk blikk, og sette politikerne på plass når de etter vår oppfatning trår feil. Men i tillegg skal vi fremme menneskene, lokalmiljøene og verkene som er så viktig for verdiskapningen i Norge, på en bedre måte enn vi har gjort før.

Når du nå går inn på defo.no møter du en mer oversiktlig og ryddig nettside. En side der nyhetene, artiklene og meningene kommer tydelig frem. Både for den som er godt inne i bransjen, og for den som ikke er så kjent. Et av hovedmålene med den nye siden er å gjøre sakene som allerede er viktige for våre medlemmer og de som regulerer bransjen, tilgjengelige for et nytt publikum. Vi skal hjelpe Norge med å forstå viktigheten av distriktenes kraftselskaper. 

Sosiale medier

En annen viktig plattform for Defo blir sosiale medier. Vi vil fortsette å ta diskusjonene med meningsbærere og politikere på mikrobloggsamfunnet Twitter. I tillegg vil vi få et nytt talerør via Facebook. Dette er en kanal vi til nå ikke har vært tilstede på, men som gir oss muligheten til å nå enda bredere ut, til å vise frem hjørnestensbedriftene som sammen bygger Norge.

Med vår nye nettside har vi fått en ny verktøykasse til å kjempe for våre kampsaker. Høstens valg har allerede vist at folket i økende grad er skeptiske til regjeringens sentraliseringspolitikk. Nå gjelder det å få politikerne til å ta konsekvensene av dette og sikre rammebetingelser som underbygger betydningen av det lokale energiverket. Defo er forberedt.

Følg, lik og del gjerne vår nye Facebook-side.

24. september 2015