Defo er godt forberedt på å behandle høringsdokumentet fra NVE om nettariffer.     Foto: Bjarne Langseth
Nett

Godt forberedt på tariffbehandling

av Bjarne Langseth
12. mai 2015
Defo/KS Bedrifts nettariffutvalg er godt forberedt på å behandle høringsdokumentet fra NVE om tariffer for uttak i distribusjonsnettet. – Dette har vært et hyppig tema i utvalget i 2014, sier leder Tormod Stene til NettOpp.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

– Nettleien bør gjenspeile kostnadene med utbygging og bruken av nettet, sier Tormod Stene, og viser til at ved innføringen av AMS-målere vil det åpne seg muligheter for innføring av nye tariffer som i større grad reflekterer kostnaden med å bruke kapasitet, altså bruke mye strøm på en gang, i stedet for å jevne ut forbruket. 
Nettleien bør gjenspeile kostnadene med utbygging og bruk av nettet, sier Tormod Stene.    Foto: Nordmøre Energi AS – Vi ser også en dreining i bruken av nettet med energieffektive produkter som er effektkrevende.  Det er argument for å fordele kostnadene annerledes enn i dag. Å minske bruken av strøm som nattsenking vil bli mindre lønnsomt og oppvarming vil kunne bli gunstigere, sier Stene.
Han viser også til et effekttariffprosjekt i Ringeriks-Kraft hvor AMS allerede er ferdig utbygd. Ringeriks-Kraft hevder at dagens nettariffer er urettferdige fordi de som bruker mye effekt slipper for billig unna.
– Forslaget fra NVE vil bli grundig behandlet i nettariffutvalget fram til høringsfristen den 15. August, avslutter Tormod Stene fra Nordmøre Energiverk AS, som er leder av Defo og KS Bedrifts felles nettariffutvalg. 

12. mai 2015