Er det størrelsen det kommer an på?     Foto: Bjarne Langseth
Politikk

Store, mellomstore, små og bittesmå

av Knut Lockert
04. mars 2015
Tom Nystedt i Agder energi sier i et oppslag i dag 4. mars i Europower at en bransje på 340 selskaper fordelt på kraftselskaper og nettselskaper ikke er mulig i framtiden. Det kan han ha rett i, men det paradoksale er jo at forslaget fra Reitenutvalget vil kunne medføre at vi må legge til et sted mellom 100 og 200 selskaper, når energiselskapene tvinges til å fisjonere dagens virksomhetsområder. Kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille støtter jo Nystedt så vidt vi vet.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Nystedt mener også at Agder energi er et altfor lite selskap.  Det er sågar et bittelite selskap i den fasen de skal inn i.  Vi er alt for små sier han.  Spennende tenker jeg, hva er det egentlig Agder skal fremover?   De små selskapene som etter hans terminlogi må være veldig små siden han selv sitter i et bittelite selskap, har altså penger til å ta sitt ansvar som netteiere.  Se http://www.defo.no/artikler/2015/2/26/robuste-smaselskaper/

Vi har hele tiden sagt at skal man spare penger på fusjoner samfunnsøkonomisk, er det spesielt viktig at de store selskapene som må slå seg sammen, vel vitende om at halvparten av landets nettselskaper står for ca. 9 % av nettkapitalen.  Sånn sett burde Agder sikte seg inn mot for eksempel Hafslund.  I banknæringen har vi det omtrent slik. Et kjempestort DNB, noen midt i mellom og en rekke små sparebanker, som lever godt der de låner ut penger i lokalsamfunnet Norge rundt.  Men det er kanskje også her som for Agder at det er litt vanskelig å være i midten.  Liten er greit og stor er greit, men i følge Nystedt er det ikke greit å være Agder energi, de er altfor små til å gjøre det de skal i den fasen de går inn i.

Nystedt uttaler også retorisk at det å være et selskap som har sin lojalitet i bruer og sponsorvirksomhet, er ikke en forutsetning for å komme videre.  Vi må drive business sier han.  Selvfølgelig må selskapene drive business, men hvordan selskapene velger å anvende sine overskudd får vel selskapets eiere ta seg av.  Agder selv er jo gode sponsorer gjennom LOS fondet.  Her snakker vi millioner http://www.los.no/los/losfondet/LOSFondet/ 

Det må være krevende å være sjef i et bittelite selskap, et selskap som etter hans egne uttalelser er for små til å få gjort jobben sin.  Da er bemerkelsesverdig å kunne melde at dette ikke gjelder de små og mellomstore selskapene som er medlemmer i Defo.  De er i stand til å gjøre jobben sin og de har de pengene de trenger for å kunne gjøre nødvendige og viktige investeringer i nettet fremover.  

 

 

 

04. mars 2015