Gjennomfakturering?     Foto: Beha
Økonomi

Gjennomfakturering eller ikke?

av Bjarne Langseth
25. mars 2015
Spørsmålet om gjennomfakturering og problemstillinger rundt det ble sentralt i kraftomsetningsutvalgets siste møte. Også nytt fra EU og nye utfordringer for kraftomsettere var temaer.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Det ble mye diskusjon i Defo/KSBs felles kraftomsetningsutvalg i forbindelse med spørsmålet om «gjennomfakturering eller ikke?» Dette var en forberedende diskusjon, og det blir avholdt et møte til før Defo og KS Bedrift utformer en felles høringssvar. 
Medlemmene inviteres til å komme med innspill til Defos administrasjon rundt dette spørsmålet. 

Nytt fra EU

På dette møtet ble det også orientert om nyheter fra EU. En del utfordringer knyttet til kraftomsetningsselskap i Norge i lys av sentrale EU-dokumenter ble berørt. Det var Energiunion-pakken, EG3 Grid-rapporten og framtidens rolle for DSO. Det ble nevnt spesielt fire områder som nå har fokus i EU: Klima, sikkerhet for kunder med lav betalingsevne, tredje energimarkedspakke og nøytralitet. 
På møtet ble også andre utfordringer for kraftomsettere diskutert. 

 


 

25. mars 2015