None
Foto: Arvid Bekjorden    
Medlemmer

Omfattende samarbeid mellom Flesberg og Rollag Elverk

av Arvid Bekjorden
30. desember 2015
Numedalselverkene Flesberg og Rollag har utviklet betydelige samarbeidsløsninger i løpet av de senere årene.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Flesberg utfører tjenester for Rollag som omfatter økonomi og NVE-rapportering, marked – inkludert kundesystem, tilsyn, vakt og beredskap.

Geografisk grenser selskapene til hverandre og kjøretiden mellom administrasjonsbyggene er rundt en halv time.

Selskapene har nytte av samarbeidet

Herbjørn Teksle hos Flesberg er sentral i utførelsen av mange av disse tjenestene.

– Samarbeidet fungerer bra og jeg tror begge selskapene har god nytte av dette, sier Teksle.

Han sier de etterstreber å ha mest mulig like systemer. Dette gjør samarbeidet enklere og mer effektivt.

Felles driftselskap

Dersom det blir vedtatt et selskapsmessig- og funksjonelt skille vil dette kreve ytterligere tilpasninger for selskapene. Ett av alternativene kan være og danne et felles driftselskap for nett. Rollag er et samvirkelag (SA) mens Flesberg er et AS med mange private aksjeeiere. Kommunene er også blant eierne, men har ingen vesentlig større innflytelse enn de private eierne. 

Flere av Defos medlemmer organiserer seg nå på samme måte og mange ser på alternative løsninger for fremtidige samarbeid.

30. desember 2015