Distriktsenergi-TV
Et vennlig dytt: Vi har lyttet til bransjen og har laget et forslag til effekttariff som vil gi et riktig prissignal for strømkundene. NVE ønsker en nettleiestruktur som reflekterer kostnadene den enkelte strømkunde påfører nettet.    

Nye regler om effekttariffer planlagt gjeldende fra 1.1.2021

Etter at NVE måtte trekke forslaget om abonnert effekt, har direktoratet gått i tenkeboksen. De er nå klar med ett nytt forslag som vil bli grundig gjennomgått av den nye vassdrags- og energidirektøren, Kjetil Lund som starter 1. april.

Det forteller seksjonssjef Torfinn Jonassen i NVE som har ledet arbeidet med det nye forslaget til effekttariffer. - Vi tar sikte på at effekttariffer for nettleie innføres fra 2021, sier han til distriktsenergi.no 

I de nye effekttariffene har NVE lagt til grunn at strømforbruket fremover blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi ønsker å bruke mer strøm på én gang. Nye produkter og bruksområder tilsier at forbruket vil variere mer over tid, med høyt forbruk i korte tidsrom. NVE ønsker en nettleiestruktur som i større grad enn i dag reflekterer kostnadene den enkelte strømkunde påfører nettet, forteller Jonassen. 

Et vennlig dytt

- De nye effekttariffene skal gi et langsiktig og riktig prissignal for strømkundene. Effektariffene skal gi et insitament i form av et vennlig dytt, og ikke gi for sterke prissignaler. NVE vil basere forskriftene på noen konkrete kriterier og ikke en bestemt modell. Vårt forslag til effekttariffer har et sett med kriterier som nettselskapene skal forholde seg til om hvordan tariffene skal utformes. Alle disse kriteriene innebærer at det blir effekt som blir det bærende elementet, sier Jonassen til distriktsenergi.no. 

Han forteller at kriteriene kommer til å definere kun to måleelementer - energiledd og effektuttak. 
- Energileddet skal reflektere en marginaltapskostnad på ca. 5 øre/kWh, sier han. 

Tidligere har NVE sagt at følgende kriterier må være oppfylt i en ny effekttariff: 

•    Energiledd lik marginaltapskostnad når kapasiteten i strømnettet er god 
•    Høyere pris enn marginaltapskostnad når belastningen i strømnettet er høy
•    En rimelig fordeling av de faste kostnadene i strømnettet

Skal bremse nettinvesteringene 

Jonassen og NVE mener at effekttariffer er nødvendig for å gi kundene et riktigere insentiv for bruk av strøm. Dette for å utnytte den eksisterende nettkapasiteten bedre, og for å unngå at nettselskapene må investere mer i økt kapasitet i strømnettet enn nødvendig.

-Vi har jobbet med nye effekttariffer siden 2011. I løpet av denne perioden har nettselskapene blitt mer samstemte om viktigheten av effekttariffer. Det er en tendens til at samtidighetsfaktoren blir sterkere noe som underbygger viktigheten av innføringen av effekttariffer, forteller Jonassen. 

-NVE har åpenbart lyttet til bransjen, og vi ser fram til å lese og kommentere det nye høringsforslaget, sier Knut Lockert, som er daglig leder i Distriktsenergi. 

28. mars 2019