None
Robert Utheim (36) har gått på som nettsjef i Nordkraft Nett. – Jeg leder et selskap med høy kompetanse på mange felt, og motiveres av forbedringspotensial og å søke gode løsninger, sier han. Foto: Nordkraft.    

- Vi er godt rustet for den digitale fremtiden

av Redaksjonen
20. mars 2019
Robert Utheim (36) har gått på som nettsjef i Nordkraft Nett. – Jeg leder et selskap med høy kompetanse på mange felt, og motiveres av forbedringspotensial og å søke gode løsninger.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Han har vært ansatt i Nordkraft Nett som leder for driftssentralen siden 1. januar 2018. Fra 14. januar i år har han vært konstituert nettsjef. I konkurranse med 17 andre søkere ble han tilbudt jobben fast, og tiltrådte 1. mars.

– Energibransjen opplever for tiden endring gjennom digitalisering og det er stort fokus på smarte løsninger for å imøtekomme fremtidens krav til våre tjenester. Samtidig er det i bransjen stort fokus på effektivitet. Målet i årene som kommer er å benytte de smarte løsningene for å imøtekomme både forventningen om økt effektivitet, samtidig som man skal forbedre tjenesten for sluttbrukerne, sier Robert.

I løpet av 2018 gjennomgikk driftssentralen en større endring. Den er teknisk oppgradert, og har også utvidet åpningstiden for å være mer aktiv på regulerkraftmarkedet og følge arbeid som pågår utover ettermiddagene tettere.

Tenke annerledes

– For at man skal klare å henge med i bransjeutviklingen må vi forbedre oss hele tiden både mot kundene og for å bli mer effektive. Vi må tenke annerledes, og vi må ta smarte valg, mener den nye nettsjefen.

Han sier at Nordkraft Nett er et selskap med stor kompetanse på ulike fagfelt, og han synes det er spennende å arbeide sammen med medarbeidere som innehar høy kompetanse på sine områder. 

– Det å være med på å søke gode løsninger for alle i selskapet i årene som kommer er veldig motiverende. Jeg ser forbedringspotensialer som  vil være positive både den enkelte kunde og for virksomheten, og det gjør det veldig motiverende å fortsette arbeidet som vi allerede har igangsatt, sier Robert.

- Vi skal skynde oss langsomt

Han forteller at dette forbedringspotensialet vil bestå både av mindre og noen litt større endringer.

– Dette er basert både på et allerede eksisterende forbedringspotensial, og også på den endringen energibransjen er inne i; men vi kommer til å skynde oss langsomt, sier han. 

Robert har en Bachelor i Computers Systems Engineering fra Curtin University i Australia og en Master of Business Administration fra Universitetet i Nordland.

Dette er Nordkraft Nett

Nordkraft Nett AS ble stiftet 16.2.2001 som et heleid datterselskap av Nordkraft AS. Selskapet distribuerer energi til kunder i Narvik kommune, Ballangen kommune og nordre Tysfjord, samt Veggen i Evenes kommune. Fra 1.1.2018 er nettet som tidligere lå under Ballangen Energi AS inkludert i forsyningsområdet til Nordkraft Nett.
 
Nordkraft Nett AS eies av Nordkraft AS (51%) og Hålogaland Kraft AS (49%). Hovedkontoret ligger i Narvik.

Tekniske fakta

Målepunkter hos kunder: ca. 15 000
Høyspentkabel og -linjer: 641 km
Nettransformatorer: 678 
 

20. mars 2019