Regjeringen vil endre loven om funksjonelt skille i nettselskaper

Terje Aasland på Distriktsenergis årskonferanse 2022
Olje- og energiminister Terje Aasland under Distriktsenergis årskonferanse i Kragerø. Her presenterte han regjeringens forslag om å heve grensen for et funksjonelt skille fra 10 000 til 100 000 kunder.
Det ble jubel og applaus i salen under Distriktsenergis årskonferanse i Kragerø da olje- og energiminister Terje Aasland kunngjorde at regjeringen ønsker å endre energiloven om funksjonelt skille.

Olje- og energidepartementet jobber nå med et forslag til lovendring slik at kravet om funksjonelt skille kun skal gjelde for energiselskaper med flere enn 100 000 nettkunder. Dette skal sendes på høring etter sommeren.

– Kravet om funksjonelt skille er kostnadsdrivende og til hinder for at energikonsern kan organisere seg som de selv ønsker. Derfor jobber vi nå med å endre energiloven slik at kravet om funksjonelt skille kun skal gjelde energiselskaper med flere enn 100 000 nettkunder, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Responsen var god da statsråden fortalte om regjeringens forslag fra scenen under Distriktsenergis årskonferanse.

Funksjonelt skille innebærer at nettselskaper skal driftes uavhengig av annen virksomhet. Dette betyr blant annet at personer i ledelsen i nettselskapene ikke kan delta i ledelsen i andre selskap i konsernet som driver annen virksomhet.

– Den nedre grensen for funksjonelt skille er i dag 10 000 nettkunder, men jeg mener det er riktig å heve denne grensen. Kravet i Norge bør ikke være strengere enn i EU på dette området. I tillegg bidrar vi med denne endringen til at energikonsernene kan utnytte kompetansen i selskapet på en enda mer effektiv måte, sier Terje Aasland.

Distriktsenergi har lenge tatt til orde for å løfte den byråkratiske og unødvendige terskelen på 10 000 kunder, og har foreslått en grense tilsvarende EUs på 100 000 kunder. Vi stiller oss dermed bak forslaget som ble presentert av statsråden under årskonferansen.