Møt oss på Arendalsuka

Folkemengde med båter i bakgrunnen.
Må vi ty til ekstraordinære tiltak for å løse en ekstraordinær situasjon? Vi samler bransje, industri og politikere i Arendal for å diskutere hva som skal til for å få opp farten.

Tirsdag 15. august 2023
15:30–16:30
Arendal, Fornybarbåten i Pollen
Arrangør: Distriktsenergi

Nær sagt over hele landet står kunder som ikke kommer seg på kraftnettet i kø. Det grønne skiftet står på vent og vi risikerer at industri, næringskunder og fremtidsrettede arbeidsplasser forsvinner til andre land.

Årsaken: kapasitetsutfordringer.

Det er en felles forståelse at vi må få opp farten i Norge, noe Energikommisjonen også har påpekt i rapporten «Mer av alt – raskere». Nå trenger vi mer nett og mer produksjon. Heller ikke ny, fornybar produksjon av noe omfang kommer med mindre vi øker nettkapasiteten i den grad behovet tilsier.

Sammen med Energikommisjonen peker også Strømnettutvalget på utfordringene som venter oss, sammen med en rekke forslag til tiltak. Regjeringen ser også på mulige tiltak i sin handlingsplan for å få fart på nettutbyggingen.

Bli med på Fornybarbåten

Paneldeltakerne vil bli utfordret til å tenke utenfor boksen for å finne løsninger på den ekstraordinære situasjonen vi står i, der manglende nettkapasitet preger hele landet.

Arrangementet finner sted på Fornybarbåten i pollen i Arendal.

Under arrangementet på Fornybarbåten i pollen i Arendal ønsker vi en bred diskusjon av de åpenbare tiltakene som kan bidra til økt tempo: prioritering av tilknytningskøen, nettreguleringen, økte midler til konsesjonsmyndighetene, samarbeid med kommunene og en bedre koordinert kraftbransje.

Deltakere

Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi
Åslaug Haga, administrerende direktør i Fornybar Norge
Terje Halleland, Stortingets energi og miljøkomite, FrP
Ådne Naper, Fylkespolitiker og sentralstyremedlem, SV
Marianne Sivertsen Næss, leder av energi- og miljøkomiteen, AP
Stein Øvstebø, leder for Hydros nettavdeling