Løftes terskelen for kravet til det funksjonelle skillet likevel?

På Distriktsenergis digitale årskonferanse ble tatt til ordet for en omkamp om det ble regjeringsskifte av Espen Barth Eide (ap) og Ole André Myhrvold (sp). Regjeringsskifte ble det, men omkampen har så langt uteblitt. Nå forteller Europower at statsråden er på glid i dette spørsmålet der det refereres til et møte med Samfunnsbedriftene. Strålende og hva vi mener i dette spørsmålet er rimelig godt kjent også hos statsråden. Terskelen bør heves helst til 100 000 kunder som i EU.

I Distriktsenergi ønsker vi som alle vet fortsatt å få løftet den byråkratiske og unødvendige terskelen på 10 000 kunder så langt oppover som mulig. En grense tilsvarende EUs grense på 100 000 er på sin plass, og må være den rette terskelen fra en regjering som ikke har tatt til ordet for å overoppfylle EUs krav på andre områder.

En kort periode var terskelen satt i Stortinget til å gjelde for alle selskaper uansett størrelse. Deretter ble den løftet til 30 000 kunder, før den ble senket til 10 000 kunder i forbindelse med at Krf gikk inn i regjeringen Solberg. Det var en overraskelse når det skjedde, da Krf selv ikke hadde gitt tilkjenne at de ville senke terskelen, men skal da ha gitt etter for Frps ønske, som primært var at det funksjonelle skillet skulle bort og gjelde for alle selskaper uavhengig av størrelse på selskapet. Da ble kompromisset 10 000 kunder.

Hvorvidt en endring av terskelen skal kunne gjennomføres i praksis, må regjeringen ha støtte av SV for å få flertall. Det bør de kunne få gitt SVs holdning til spørsmålet tidligere.

Vi ber om at terskelen heves og stiller selvfølgelig opp med underlags- og bakgrunnsmateriale om ønskelig. Det har vi mer enn nok av fra tidligere. Vi ber om at terskelen heves og at det deretter settes på et stempel der det står: La stå. Og hva bakgrunnsmaterialet angår, har saken vært i Stortinget ved flere anledninger og utredet deretter.En endring bør derfor kunne komme fort, slik at aktørene vet hva de skal forholde seg til fremover.