Gryteklar energimontør tar over som olje- og energiminister

Mann på nyhetene.
Terje Lien Aasland under presentasjonen av ny olje- og energiminister og arbeidsminister. (Skjermdump NRK)
Statsministeren omtalte Terje Lien Aasland som en gryteklar statsråd i sin presentasjon. Om han falt i gryten allerede som liten, med påfølgende superkrefter, gjenstår å se. Men hans erfaring gjør at vi har store forventninger til Aasland som olje- og energiminister.

Vår erfaring med Terje Lien Aasland er at nå får vi en statsråd som kan sitt fag gjennom mange års arbeid med energipolitiske problemstillinger, og i den forbindelse passer statsministeren beskrivelse av Aasland meget godt.

Han tar imidlertid over et departement midt i en priskrise, og han tar over et departement som påvirkes direkte av despoten Putins angrep på Ukraina. I den anledning kan de fleste energifaglige spørsmål synes ubetydelige i øyeblikket.

Likevel vil den nye statsråden måtte levere på det grønne skiftet – som i seg selv er en altoverskyggende viktig jobb å levere på for statsråden sammen med regjeringen for øvrig. Da må vi sikre tilstrekkelig overføringskapasitet til nye industrier og strømkunder, og det må leveres på tilgang til ny produksjon. Grensesnittet strøm og industri er et tema vi vet Aasland er svært opptatt av, og vi er således forventingsfulle til politiske leveranser på dette området.

Oppgavene står i kø

Fra vår side forventer vi også at han tar tak i Hurdalserklæringens løfte om en utjevning av nettleien. Strømkompensasjonsordningen mener vi må fortsette inn mot sommeren og neste vinter om prisene holder seg ekstremt høye. Vi forventer også at han setter seg skikkelig inn i utfordringene knyttet til de ekstremt store prisforskjellene mellom nord og sør. Vi opplever ikke bare ti ganger høyere pris i sør, men nå siste dager opp til en 30 ganger så høy strømpris sørpå enn nordpå. Slik kan det rett og slett ikke fortsette.

Vi tror også at Aasland vil heve grensen for kravet til det funksjonelle skillet (ledelsesskille) opp mot EU-nivå, det vil si fra dagens innslagspunkt på flere enn 10 000 kunder til EUs innslagspunkt på 100 000 kunder.

Vi opplever at Aasland i sin tid i energipolitikken har vært opptatt av å legge til rette for at alle selskaper, store som små, skal kunne ha sin plass i det norske energilandskapet uten preferanser for at noen har livets rett på bekostning av andre. Det setter vi pris på. Vi kan også legge til at det selvfølgelig gjelder under forsetning at det drives smart, foroverlent og kostnadseffektivt. Men det gjelder selvfølgelig for alle selskaper, enten man er stor eller liten. Denne tilnærmingen er også bakgrunnen for Aaslands nei til kravet til det funksjonelle skillet, da dette kravet er fordyrende og byråkratiserende for mindre selskaper især.

Fra elektriker til statsråd

Aasland har sittet på Stortinget siden 2005, der han blant annet har vært leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget siden i fjor. Han kommer fra Skien og har selv bakgrunn som energimontør i det som var Skiensfjordens kommunale kraftselskap, nå Skagerak Energi. Det er erfaring som vil hjelpe ham i jobben som olje- og energiminister.

Mann holder foredrag
Terje Lien Aasland tar over som olje- og energiminister etter Marte Mjøs Persen. Her avbildet på Distriktenergis årsmøte i Logen i 2015. Foto: Bjarne Langseth

Under presentasjonen fortalte statsministen at den gryteklare olje- og energiminister har en erfaring som gjør ham til et trygt valg. Ifølge Støre har den nye statsråden nær kontakt med industri, nærings- og samfunnsliv, og han har en kjærlighet til norsk, moderne industri. Det er et engasjement som kommer godt med for å realisere det grønne skiftet og i jobben han nå overtar med å styre energipolitikken i en krevende tid.

Vi gleder oss til å ta tak og diskutere spennende energipolitiske utfordringer med ny statsråd, og ønsker Terje Lien Aasland lykke til.