Oddbjørn Samuelsen er Distriktsenergis æresmedlem 2023

Oddbjørn Samuelsen etter mottakelsen av æresprisen under Distriktsenergis årskonferanse i Alta.
Det var en overrasket æresprismottaker som ble ropt opp fra scenen under årskonferansen til Distriktsenergi i Alta. Den velfortjente utmerkelsen har gitt elverkssjefen i Repvåg Kraftlag og Nettinord en «boost» til å fortsette å jobbe for bransjen.

– Det er motiverende å få prisen. Og ikke minst uventet, sier Samuelsen om å motta årets ærespris.

Prisen får han med god grunn. Samuelsen har i lengre tid jobbet for fellesskapet gjennom å sitte i Distriktsenergis styre over flere perioder, først som vara og nå som styremedlem. Han har også engasjert seg i en rekke av Distriktsenergis prioriterte saker.

– Jeg ser på prisen som en anerkjennelse av jobben jeg har gjort for kjennskapen til Repvåg Kraftlag, Nettinord og for bransjen generelt. Arbeidet med Energiloven, prosjektet om likere nettleie, endringen av det funksjonelle skillet og innføring av «force majeure» i KILE-ordningen er noe av det jeg har jobbet for, sier Samuelsen.

Gjennom sitt arbeid i Distriktsenergi har han bidratt til å bedre hverdagen og rammevilkårene, og vært med på å forme energipolitikken i landet sammen med de andre medlemmene.

– Dessuten er han en knakende hyggelig kar. En undervurdert egenskap når ledere evalueres eller tildeles priser som i Oddbjørns tilfelle med Distriktsenergis æresmedlemspris, sier Knut Lockert som er daglig leder i Distriktsenergi.

Jobber for distriktene

Samuelsen brenner ekstra for saker som angår og påvirker distriktene. Selv representerer han et selskap som ligger «ytterst på greinen» og må håndtere utfordringene det medfører. For ham er det viktig å formidle hva det innebærer til politikere og myndigheter på en diplomatisk og pedagogisk måte.

– Voksenopplæring nytter. Vi kan ikke forvente at noen som jobber på kontor og er født og oppvokst på Østlandet vet hvordan det er å drive et nettselskap i Finnmark. Derfor må vi prøve å formidle hvordan rammebetingelsene treffer oss som driver ute i distriktene, sier Samuelsen.

– Oddbjørn er aldri vond å be dersom vi trenger å ha med et medlem til myndighetene for å synliggjøre de gode, praktiske eksemplene i forbindelse med regelendringer og dess like, forteller Lockert.

Samuelsen løfter blant annet fram reindriften som et hjertesukk i den forbindelse. Gjennom tre måneder i den beste tiden for anleggsaktivitet, fra mai til juli, må Nettinord holde seg borte fra linjer og nett på grunn av kalving. På høsten, i september, er det parringen som setter en stopper for anleggsvirksomhet i enkelte områder.

– Det at reinen er der, det lever vi fint med. Men rammereguleringen tar ikke hensyn til det fordi det ikke er signifikante målinger på det fordi vi er så få som deler utfordringen. Det betyr ikke at det ikke påvirker driften vår, sier han.

Har hendene fulle

Med æresprisen hengende på veggen kan arbeidshverdagen til Samuelsen fortsette. Og det er en stor oppgave som venter. Repvåg Kraftlag og Nettinord skal sammen med Luostejok Kraftlag og Nordkyn Kraftlag lande en fusjon som skal vedtas av årsmøtene den 27. juni.

– Da vet vi om det blir en fusjon mellom oss tre. Da har vi et travelt år i vente med å få satt den nye organisasjonen både i moderselskapet og i datterselskapene.

– Også skal jeg fortsette å bidra i bransjen sammen med gode medarbeidere. Det motiverer meg. Jeg kunne ha gått av med pensjon, men slik er jeg ikke skrudd sammen, avslutter han.

Les også Kraftlag i Midt-Finnmark utreder mulig fusjon

Kraftlinje på fjellet