Heldige er de som ligger i skuffen

Navnesakene avgjort i Energiklagenemda kan ikke påklages. Nekter man å innrette seg her må man gå rettens vei. Heldige er de som lå i RMEs skuff i påvente av Energiklagenemdas avgjørelser. De kan lære av andres dyrekjøpte erfaringer.

Som tidligere omtalt vant tre selskaper fram med sitt navnevalg og fire tapte sakene sine i Energiklagenemda. Et av selskapene som tapte var KE Nett, der konklusjonen var at de ikke får beholde navnet sitt. Årsaken er at det ikke skiller seg klart nok fra Klepp Energi.

Det som felte KE Nett og flere av de som ikke fikk medhold, men som reddet de tre selskapene som vant fram, ser ut til å være at Energiklagenemda la en helhetsvurdering til grunn. For som Energiklagenemnda skriver i sin pressemelding i anledning navnesakene:

«I motsetning til RME la nemnda til grunn at ein ikkje kunne sjå på føretaksnamnet aleine, men at det måtte gjerast ei heilskapleg vurdering».

Og nemnda presiserer at:

«Det kommer altså tydelig frem av forarbeidene at det skal foretas en helhetsvurdering og at det i denne sammenheng også skal ses på graden av fonetisk og visuell likhet.»

Les også Klage på navneendring førte fram – for noen

Landskap med kraftledninger i bakgrunnen sammen med logoene til Lnett, RK Nett og S-Nett.

En helhetsvurdering er et bra utgangspunkt for gode avgjørelser

Helhetsvurderingen var fraværende hos RME som kun så på navnet. I helhetsvurderingen til Energiklagenemnda så man på uttalen av navnene – lignet de på hverandre? Og man så på logolikhet og nettsidene. De som vant fram hadde gode svar på logospørsmålene, og nettsidene var i orden.

Hadde vi utelukkende forholdt oss til navnelikhet og fonetikken, ser det ut til at flere hadde vunnet fram med sitt navnevalg. Det får oss til å spørre om hvorfor ikke Energiklagenemda kunne kommet med betingede avgjørelser slik forvaltningen for øvrig tidvis legger seg på. Kan man si nei, kan man si ja, men på visse betingelser. For eksempel kunne man sagt ja til KE Nett fordi navnet isolert seg skiller seg nok, med pålegg om å endre logo og justere nettsiden. KE Nett hadde innordnet seg og de kunne beholdt navnet. Men slik ble det altså ikke.

Her kan man lære av andres «feil»

Det er derfor grunn til å tro at de selskapene som har ligget i skuffen hos RME, i påvente av disse avgjørelsene, nå leser avgjørelsene fra Energiklagenemda og retter eventuelle «mangler». At de endrer logoen som er for lik, eller nettsiden om den ikke skinner av nøytralitet. Gjør det raskt, så bør RME bli fornøyde. Og om saken likevel kommer til Energiklagenemda, vil det langt på vei være fonetikken som avgjør saken.
Og da vet vi at Energiklagenemda har sagt til de tre selskapene som vant fram at Lnett ikke er det samme som Lyse, at S-Nett ikke er det samme som Svorka, og at RK nett ikke er det samme som Rauland Kraft.

For som sjefen i Klepp Energi og KE Nett, Håkon Ådland, uttaler til Energiwatch:

«Hvis vårt navn var en av de som skulle vurderes i trinn to her, så ville det vært enkelt å ordne dette annerledes, slik at navnet var den eneste saken. Dermed ville vi ha fått dette godkjent hos Energiklagenemnda».

For egen del må vi føye til at dette er en smule trist, det er bruk av tid og ressurser som skulle vært brukt på større og viktigere saker. Ganske håpløst, egentlig. Men nå må vi tro at vi nærmer oss slutten på denne litt underlige føljetongen av saker vi helst skulle sluppet og bruke tid på.

Røros E-verk Nett har sagt at de endrer navn uansett. Ellers er det etter det Distriktsenergi erfarer, følgende saker som er på ei ut av skuffen og opp i åpent lende i påvente av RMEs videre behandling:

  • ISalten nett
  • Noranett
  • Kvam Energi Nett
  • Røros E-verk Nett
  • El-Verket Høland
  • Jæren Everk
  • Telemark Nett

Så gjenstår det å se om noen av disse ender opp hos Energiklagenemda – uten klageadgang.