Gode juledager ønskes fra Distriktsenergi

Det faktum at adressen din er avgjørende for størrelsen på nettleien, har vi levd med lenge, men nå gjelder dette i langt større grad enn før, også for den kraftprisen du møter som kunde. I Distriktsenergi har vi i mange år pekt på det urimelige i at nettleien varierer slik den gjør mellom områder, og det er derfor neppe noen overraskelse at vi heller ikke er veldig fornøyd med utviklingen de siste årene med svært forskjellige kraftpriser avhengig av hvor du bor i Norge. Til jul ønsker vi oss likere nettleie og mindre prisforskjeller mellom områder.

En dose korona

Vi er jo glade i kraftmarkedet, men de siste par årene har dette fungert sånn passelig bra. Prisen er satt og markedet har levert kraft.  Det er likevel som om markedet har fått sin dose Korona. 

Er pasienten i dårlig form finnes det heldigvis ofte en kur som hjelper pasienten opp av senga.  Så også med kraftmarkedet.  Her er det pekt på fra de fleste forståsegpåere, Distriktsenergi inklusive at medisinen vi trenger er å øke overføringskapasiteten i kraftnettet og tilgang på mere kraft.  Hva overføringskapasiteten angår må vi klare og utnytte dagens kraftnett bedre.  Dessuten må vi bygge mere kraftnett, og da især transmisjonsnett. 

Her har Statnett tatt tak, men utfordringen er at dette tar tid og ikke minst er konsesjonsprosessene tidkrevende. Om vi kombiner flere ansatte hos NVE med en god dose digitalisering, bør dette bidra til en betydelig fartsøkning.  Spe på med en dose frister til konsesjonsmyndighetene også, så får vi vei i vellinga. 

Når det gjelder å utnytte eksisterende nett bedre, har bransjen selv en jobb å gjøre.  Og ting skjer.  Betydningen av digitalisering for et bedre beslutningsgrunnlag når nettet skal presse kapasitetsgrensene er omforent.  Elbits er et resultat av dette. Dessuten har Statnett i løpet av neste år planlagt å anvende flytbasert markedskobling som hevdes å kunne gi økt kapasitet i enkelte snitt med opptil 30 %.  Forstå det, den som kan. Men gode nyheter er det jo. Og med tilknytning på vilkår og et fleksibelt forbruk, bør sluttsummen bety betydelig økt kapasitet sammenlignet med i dag.

I sum tror vi at når vi får på plass økt kapasitet i nettet, og derigjennom redusert prisforskjellene.  Og vi får på plass mere kraftproduksjon, som påvirket kraftprisen til det bedre for kunden, vil vi på sikt kunne friskmelde pasienten – kraftmarkedet. Det må til, for noe godt alternativ til et velfungerende kraftmarked, det har vi i praksis ikke.  Det toget er gått for lengst.

Av alle viktige spørsmål for Distriktsenergi, er nettreguleringen helt der oppe.

Vi vil fortsatt legge inn betydelige ressurser for å bidra til at vi har en regulering av nettselskapene som er skrudd sammen slik at den er noe å rette seg etter og lene seg på uavhengig av hvor stort selskapet er og uavhengig av hvor nettselskapet er lokalisert.  Lite er så krevende som når man står overfor store endringer i denne, der noen tjener og andre taper i denne konkurranse mellom nettselskapene.  Vår jobb er å levere i balansegangen mellom å bidra til en bedre regulering, samtidig som også nettselskapene trenger forutsigbarhet i sine rammebetingelser.  Nå er målet å sørge for at denne forutsigbarheten har sin plass foran i skoa og ikke langt bak på hælen som i dag.

Alle skal med

2024 vil fortsette og utfordre oss på digitalisering, der blant annet Elbits vil minne oss om dette.  Fra vår side er vi opptatt av at de løsninger som presenteres utarbeides på en slik måte at alle nettselskaper kan være med på denne utviklingen.  Vi har fått til dette før blant annet gjennom utrulling av AMS-målerne.  Noe alternativ til økt digitalisering, det har vi ikke.  Vel vitende om dette vil vi også i 2024 dele ut en innovasjonspris på Distriktsenergis årskonferanse på Geilo, der det mest fremoverlente og innovasjonsrike selskapet vil motta Distriktsenergis innovasjonspris.  Vi gleder oss.

Men før dette er det jul, og fra Distriktsenergi ønsker vi dere alle gode juledager og et godt nytt år.