En unødvendig hilsen fra RME

NVE/RME-bygget
RMEs pålegg til en rekke nettselskaper om å bytte navn eller logo eller begge deler, er slik vi ser det unødvendig ressursbruk og en kostnadsdriver kundene kunne vært spart for. Kundene bryr seg neppe, og det kunne RME ha bestemt seg for også, i en tid med kamp om ressurser både hos myndigheter og hos nettselskapene.

Vi trodde sakene om navnebytte lå godt nede i skuffen hos RME og at nøkkelen ble kastet for godt. Det har jo tatt tid dette, og her som alltid, jo lengre tid det går, jo dyrere å endre på de navn som nå etter hvert er blitt etablert.

Bakgrunnen for pålegget er at nettselskapet skal skille seg klart fra annen virksomhet i samme konsern. Da må man se på logoen og navnet på nettselskapet om dette er tilfelle eller ikke.

Vi tror ikke kundene bryr seg og vi tror heller ikke at selskapene skal kunne utnytte disse navnene i kommersiell sammenheng, mer enn andre selskaper som er i samme konsern, om noe slikt hadde vært ønskelig vel og merke. Det er fortsatt lov å fortelle omverden hvilke selskaper som er i konsernet, og vi er ikke kommet ditt hen at konsernets forskjellige selskaper som slås opp på veggen eller på firmabilen, så må man sladde navnet på nettselskapet.

Det er unektelig litt hult at myndighetene ber om mer penger for å få unna viktige saker i en bransje som står midt opp i store oppgaver i forbindelse med det grønne skiftet, er tilbakemeldingen vi får etter en ringerunde til noen av de dette gjelder. Og så bruker de tiden på dette, er setningen som følger deretter. I Distriktsenergi slutter vi oss til disse tilbakemeldingene, gitt med en viss grad av frustrasjon og irritasjon etter nettopp å ha lest RMEs hilsen.

Siste ord er neppe sagt i saken og Lnett har allerede varslet en klage til Energiklagenemda. Vi tror ikke de blir alene om det.