De nominert til Distriktsenergis innovasjonspris 2023

Logoene til Vidju, Linja, Vevig og Dalane Energi
I starten av juni er det duket for Distriktsenergis årskonferanse i Alta. Et av høydepunktene er den årlige utdelingen av innovasjonsprisen, og i år er det fire selskaper som kjemper om utmerkelsen.

Siden 2019 har Distriktsenergi delt ut innovasjonsprisen for å synliggjøre arbeidet med – og betydningen av – medlemmenes innovasjonsarbeid. For å henge med i utviklingen må man være opptatt av å løse fremtidens utfordringer. Det er viktig for å kunne jobbe kostnadseffektivt og smart, og det er viktig for å bevise at selskapets overlevelsesevne ikke alltid dreier seg om størrelsen. Prisen løfter fram aktører som på et eller annet vis går foran og viser vei med smarte løsninger.

Innovasjon kan være så mangt. Etter flere års arbeid med prisen ser ikke DNV ett enkelt særtrekk som kjennetegner bransjens innovasjonsarbeid. Med det som utgangspunkt har DNV vært gjennom en omfattende vurderingsrunde og landet på følgende fire finalister:

Dalane Energi

Dalane Energi jobber mye og variert med innovasjon, blant annet gjennom utviklingen av et nytt driftssystem for småkraftverk som de finansierer ved å selge det til andre. Dette er business-innovasjon så vel som teknisk innovasjon. Dalane Energi er også involvert i andre energiformer og muligheter som bidrar til lokalsamfunnet.

Vidju

Vidju er i gang med en rekke spennende prosjekter. Et av dem handler om sanntidsovervåking av nett og infrastruktur, som blant annet innebærer lydovervåking av trafoer med tilhørende kunstig intelligens for å forutse når en trafo får problemer. Selskapet har også proaktivt reparert skjøter etter IR-drone-overvåking. I tillegg gjør Vidju seg gjeldende med et uangripelig skysystem med data lagret på mange forskjellige steder.

Vevig

Vevig jobber med innovasjon på flere plan. De bruker droneflyging for å overvåke nettet. I tillegg har de gjennom et samarbeid med andre nettselskaper fått til stordriftsfordeler uten å slå seg sammen. Med andre ord beholder Vevig det lokale, men får nytte av det sentrale.

Linja

Linja er opptatt av at innovasjon skal være en del av kulturen. Selskapet jobber med flere forskjellige prosjekter. Bruk av avansert fotogjenkjenning som forutser når trær vil falle, samt proaktiv satellitt-skogrydding før stormer er ett av dem. Linja hadde også en utstrakt bruk av teknologi i pandemien. Det førte til en «flying start» i sammenslåingen av Linja og Mørenett.

Premisser for innovasjonsprisen

  • Vinneren må være medlem i Distriktsenergi
  • Man kan ikke vinne for samme aktivitet mer enn én gang, men et selskap kan nomineres for samme aktivitet flere år etter hverandre
  • Et selskap kan bli nominert innenfor alle virksomhetsområder det driver med
  • Innovasjon vektlegges i større grad enn teknologi