Dalane Energi er nytt medlem

Mann som poserer i solen med solbriller på.
Idar Sønstabø er administrerende direktør i Dalane Energi som er Distriktsenergis nyeste medlem.
– Jeg opplever at Distriktsenergi er på ballen i de sakene som er viktige for oss, forteller administrerende direktør Idar Sønstabø.

På tampen av året har Dalane Energi blitt en del av fellesskapet i Distriktsenergi. Virksomheten som dekker de fire Dalane-kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal driver både med nettvirksomhet, kraftproduksjon og strømsalg, i tillegg til å ha eierinteresser i fiberselskapet Altifiber. Som et mellomstort selskap, tror Sønstabø at medlemskapet vil by på fordeler for alle parter.

– Det er ofte en konflikt mellom de store og de små selskapene, og vi havner midt imellom. Distriktsenergi er tydelige på å forsvare de små og mellomstore. De er en viktig stemme som sier at det å være stor ikke alltid er det beste. Samtidig tror jeg at vi som er mellomstore kan bidra til å styrke laget til Distriktsenergi gjennom innovasjon, ressurser og nye løsninger.

Sønstabø forteller at han har fulgt med på Distriktsenergi i lang tid før medlemskapet ble en realitet, blant annet på grunn av Distriktsenergis samarbeid med Energi Norge, der han har ledet utvalget for små og mellomstore bedrifter. Av viktige saker Distriktsenergi har jobbet med, trekker han blant annet fram kampen rundt det funksjonelle skillet.

– Distriktsenergi vært gode og tydelige i sakene de har jobbet med. Da tenker jeg at det er viktig at vi er med på å støtte opp under det viktige arbeidet ved å melde oss inn, forteller Sønstabø.

Fremover mener han at rammevilkårene for nettselskaper vil være blant de viktigste sakene for Distriktsenergi å jobbe med.

– Vi har hatt en kamp om en mulig sammenslåing av nettvirksomhet, der jeg var for at vi skulle bestå som et eget selskap. Jeg tror det er viktig å ikke bare bli spist av et større selskap. Vi har gjort en jobb med å løfte effektiviteten i nettselskapet, og lyktes med det og er kommet opp i 104 %. Også kommer det en justering på rammevilkårene, der vi er et av de nettselskapene som faller mest på grunn av en justering av fra sentralt hold. Det er ikke noe vi kan gjøre med, men det betyr at vi må jobbe enda hardere for å oppnå det samme igjen, avslutter han.