Økning i antall plusskunder – og flere skal det bli

Elektriker med solcelleanlegg på tak
Det er stadig flere strømkunder som produserer sin egen strøm. Ved utgangen av første kvartal i år var det registrert over 10 000 plusskunder – en økning på 43 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, viser statistikk fra RME. Det byr både på fordeler og ulemper.

Plusskunder er små kraftprodusenter med en spesialordning som gjelder innmating til nettet av effekt inntil 100 kW. De både bruker og produserer elektrisitet, betaler ikke fastledd for innmating og kan måle og avregne innmating og uttak i et felles målepunkt.

Ordningen innebærer ingen endring av rettigheter og plikter til leverings- og spenningskvalitet, tilknytningsplikt, leveringsplikt, anleggsbidrag mv. Det betyr at så lenge kunden ikke øker sitt overbelastningsvern, så kan ikke nettselskapet kreve at plusskunden betaler anleggsbidrag. Dette gjelder selv om kundens produksjon fører til at nettselskapet må forsterke nettet for å ta imot kraften, skriver RME på sine nettsider.

Det kan være minikraftverk, minivindmøller eller solceller – som er det aller vanligste. Ifølge RMEs tall har 98 prosent av plusskundene solcellepaneler, og solkraft står for 87 prosent av all innmating de siste tre årene. Det finnes også større anlegg som struper produksjonen hvis de ikke bruker alt selv.

– Det er ikke solcelleeffekten som er begrensingen, men det er hvor mye som går ut i nettet. De kan ha 600 kW på taket, bruke 500 selv og sende 100 ut i nettet – og fortsatt være plusskunde. Det forteller André Gjørven som er fagansvarlig i nettselskapet Mellom på Nordmøre.

Mellom har flere års erfaring med plusskunder i sitt område, og vi har tatt en prat med Gjørven for å høre hvilke utfordringer de har møtt i sitt arbeid med plusskunder.

Fordeler og utfordringer

I løpet av de siste årene har solcelleanlegg blitt mer og mer utbredt, og Gjørven forteller at det har vært en smitteeffekt i deres område – til tross for at høye strømpriser ikke har vært noe problem for kundene deres.

– Vi ser det områdevis. Dukker det opp ett anlegg, er det ikke så lenge før det neste anlegget kommer. Vi har hatt en jevn økning av plusskunder hos oss, men for andre deler av landet antar jeg at strømprisene vil ha stor påvirkning på veksten i antall plusskunder framover, sier han.

Med flere plusskunder har det dukket opp nye problemstillinger underveis. Gjørven trekker blant annet fram at plusskundene bidrar til mindre tap i nettet og at de tjener litt på det de produserer.

– Det positive er at kundene produserer litt strøm selv, og at denne strømmen ikke trenger å bli fraktet så langt. Plusskundene får 5 øre per kWh i negativ nettleie for det som blir matet inn, og så får de kraftprisen i tillegg. Det de mater inn går til de nærmeste naboene, og da unngår man tap på veien. Derfor får de litt betalt på nettleien fordi de reduserer tap i nettet og reduserer fraktavstanden.

Plusskundene byr imidlertid på noen utfordringer for nettselskapene, fordi nettet ikke er bygget for innmating fra plusskunder.

– Kapasitetsmessig gjør det ting verre. Vi må fremdeles få fram makseffekt på de kaldeste vinterdagene. I tillegg må vi klare å ta imot fullproduksjonen midt på sommeren. Teknisk for nettet er det bare en tilleggsutfordring. Nettet er tradisjonelt bygd for å ta hensyn til spenningsfall. Når du kun tar hensyn til spenningsfall kan man legge spenningen på transformatoren litt høyere, men hvis du skal mate inn og linjen er litt lang, så blir ikke solanlegget kvitt all energien sin uten å sette på for høy spenning. Da reagerer omformeren på overspenningsalarm og stopper produksjonen, sier Gjørven.

Videre forteller han at innmatingen ofte kan gå bra på full produksjon, men at det i noen fåtalls timer i året kan bli for mye av det gode.

– Da er det ideelle at plusskundene kan begrense seg litt de dagene det er nødvendig. I mars kan man sikkert produsere maks uten at det blir et spenningsproblem, men slik vil det ikke være alle dager midtsommers.

Nå er han spent på hvordan utviklingen vil se ut fremover med tanke på økningen av plusskunder og deres innmating i nettet.

– På samme måte som vi nå med ny nettleie skal prøve å fordele forbruket og unngå effekttopper på forbruk, vil man få noen av de samme problemene med innmating fra plusskunder. Nettforsterkninger vil i de aller fleste tilfeller bli mye dyrere enn verdien av tapt produksjon, avslutter han.

Erfaringsutvekslingen fortsetter til høsten

Distriktsenergi vil i samarbeid med Energi Norge arrangere et nettseminar om plusskunder til høsten. Her vil RME, Elhuben, solbransjen og nettselskaper holde innlegg om temaet. Nærmere info om nettseminaret kommer.