Gudrun Rollefsen i Hammerfest Energi er klar for Energikommisjonen

Gudrun Rollefsen ved Hammerfest Energi-logo.
Administrerende direktør i Hammerfest Energi, Gudrun Rollefsen, er blant de 15 medlemmene i regjeringens energikommisjon.
Energikommisjonen er nylig oppnevnt av regjeringen for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon i tiden som kommer. Gudrun Rollefsen i Hammerfest Energi er blant medlemmene som skal bidra med sin ekspertise og erfaringer. Hun har høye forventninger til at utredningen ikke legges i en skuff når arbeidet er ferdig mot slutten av året.

Under regjeringens pressekonferanse om oppnevningen av Energikommisjonen 11. feburar 2022 fortalte olje- og energiminister Marte Mjøs Persen om utgangspunktet for arbeidet kommisjonen skal sette i gang med. Målet er blant annet at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft, og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.

– Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i flere tiår vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn, og sikret vanlige folk lave strømpriser. Regjeringen ønsker at dette også i fremtiden skal være et fortrinn som bidrar til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Derfor har vi nå oppnevnt energikommisjonen, uttaler ministeren i en pressemelding om oppnevnelsen.

Kommisjonen ledes av professor og tidligere konkurransedirektør Lars Sørgaard, og den består av 15 medlemmer hentet fra industri, organisasjoner, naturvern og kraftbransjen, for å nevne noe. Blant dem er Gudrun Rollefsen som er administrerende direktør i Hammerfest Energi, som også er medlem av Distriktsenergi. I arbeidet med kommisjonen håper hun på en helhetlig tilnærming til problemstillingen og mandatet som er gitt.

– Vi har vært gjennom et spesielt år med mange diskusjoner, påstander og konsekvenser for folk og bedrifter. Nå tror jeg det er klokt å se alt i sammenheng. Så langt har vi sett flere fragmenterte analyser som har sett på deler av utfordringene, som strømnettutvalget og strømstøtteordningen, men det er kanskje bra å løfte blikket og forsøke å se hvordan alle disse tingene henger sammen, forteller hun.

Det har hun også troen på at de kan få til. Kommisjonen er bredt sammensatt av medlemmer med forskjellige innfallsvinkler. Det gjelder også Rollefsen. I tillegg til sin erfaring fra Hammerfest Energi, har Rollefsen jobbet 15 år med naturgass. Det er kunnskap som kommer godt med i arbeidet.

– Det er bra at ulike interessert og behov er representert. Dette påvirker oss alle. Folk flest, bedrifter og samfunnet vårt som helhet. Det er ikke minst klokt at klima- og miljøhensyn er med direkte, og at vi har en oppmerksomhet rundt det. Vi må ha fokus på at vi skal leve i dette landet, at vi skal ha arbeidsplasser og at vi finner gode løsninger knyttet til det også. Derfor syns jeg det er bra at kommisjonen er bredt sammensatt.

Etter Distriktsenergis oppfatning representerer kommisjonens sammensetning en god miks av kompetanse og interesser. Energikommisjonen har fått et bredt mandat og skal komme med sin rapport allerede den 15. desember i år. Det er en stund til, men med de spørsmål som skal utredes og bearbeides med gode innspill til forslag, har kommisjonen ikke mer enn tida og veien.

– Kraftbransjen står for tiden i en tillitskrise i en tid der tillitt til beslutningene som tas fremover er viktigere enn noen gang. Vi skal elektrifisere samfunnet ytterligere, med den konsekvens at både linjebygging og tilgang på mer produksjon fremover er avgjørende for at vi lykkes. Vi håper at resultatet av Energikommisjonens arbeid, og arbeidet til strømnettutvalget, vil bidra til økt tillitt og tempo i retning av et grønnere samfunn. Det betyr imidlertid at vi ikke kan sove i timen fram til resultatene av rapportene foreligger, hverken kraftbransjen eller landets politikere, sier Knut Lockert i Distriktsenergi.