RME-statistikk: God leveringspålitelighet i fjor, men enkelte ble rammet hardt av uvær

To brutte strømkabler med gnist mellom
I 2021 var leveringspåliteligheten på 99,987 prosent. Det vil si at 0,013 % av den elektriske energien ikke nådde frem til strømkunden på grunn av feil eller utkoblinger.

Det viser den nylig publiserte avbruddsstatistikken fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME). Det var få store hendelser knyttet til uvær og snøfall som påvirket leveringspåliteligheten i 2021. Leveringspåliteligheten var litt bedre i 2021 sammenlignet med 2020. I 2021 opplevde kundene i gjennomsnitt færre lange avbrudd enn i 2020, men hvert enkelt avbrudd varte litt lengre. En del av avbruddene som oppsto skyldtes kraftig vind i Sør-Norge i november 2021.

– Alt i alt er leveringspåliteligheten for 2021 god og litt over gjennomsnittet for de 20 siste årene, forteller direktør i RME, Tore Langset i en pressemelding.

Leveringspåliteligheten påvirkes av ulike faktorer

Leveringspåliteligheten påvirkes ofte av for eksempel kraftig uvær eller snøvær. Slike uvær kan påvirke leveringspåliteligheten nasjonalt. Det ser vi blant annet i perioden mellom 2011 og 2015. Det var få slike store hendelser i kraftsystemet i 2021. Leveringspåliteligheten i 2021 endte litt over gjennomsnittet for perioden 2001 til 2021 som er 99,984 prosent.

En annen faktor som kan påvirke den nasjonale leveringspåliteligheten er enkelthendelser i transmisjons- og regionalnettet. Enkelthendelser i transmisjons- og regionalnettet vil kunne føre til store mengder ikke-levert energi sammenliknet med enkelthendelser i distribusjonsnettet. Ettersom regional- og transmisjonsnettet driftes litt annerledes enn distribusjonsnettet er det generelt færre hendelser på disse nettnivåene som medfører avbrudd.

I november 2021 var det kraftig vind i Sør-Norge, men dette har ikke gitt store utslag på den nasjonale leveringspåliteligheten for hele året. Utover dette var 2021 et normalt år uten de store enkelthendelsene som medførte omfattende avbrudd som berørte mange kunder.

Grafen viser leveringspåliteligheten de siste 20 årene. (RME)

25-årsstormen rammet hardt for enkelte

Selv om stormen i november ikke har gitt betydelige utslag på den nasjonale leveringspåliteligheten for hele året, var konsekvensene store for selskapene som ble rammet av den.

– De fikk en skikkelig utfordring når det kommer til KILE-kostnader og feil- og avbruddsstatistikken sin. De vil ikke nå opp på noe vis. Tvert imot får de store utgifter knyttet til det, sier Knut Lockert som er daglig leder i Distriktsenergi.

Mann som poserer til kamera.
Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert.

Selskapene som ikke ble rammet er i gjennomsnitt mer effektive, fordi de som ble rammet stuper i effektivitet, mens de andre løftes. Hendelsen understreker at reguleringen baserer seg på en dose flaks og uflaks.

– Selskapene som var i randsonen av stormen, og ikke ble rammet, var heldige. De har mulighet til å oppnå en god feil- og avbruddsstatistikk for i fjor. Når hendelsen er kraftig nok, bør den ikke påvirke selskapets effektivitet og KILE-kostnad, for de har ikke hatt mulighet til å gardere seg mot det, fortsetter Lockert.

Vestmar Nett blant de beste

Avbruddsstatistikken viser at Vestmar Nett, som er medlem av Distriktsenergi, hadde 0,83 avbrudd per kunde i 2021. Nettskapet havner dermed på topplisten, kun slått av Odda Energi Nett med 0,74 avbrudd per kunde.

Nils Martin Stensholt er daglig leder i Vestmar Nett. Han er godt fornøyd med plasseringen på listen, men påpeker samtidig at geografisk beliggenhet og værforhold har hatt mye å si for selskapets feil- og avbruddsstatistikk for fjoråret.

Mann ser inn i kamera.
Daglig leder i Vestmar Nett, Nils Martin Stensholt

– Tallet viser at ikke alle sluttbrukerene i vårt område opplevde strømbrudd det siste året. Vi har vært heldige med godt vær, men når noe først skjer noe går det nærmest sport i å rette opp feil så fort som mulig hos driftsorganisasjonen vår. Det er det vaktlaget vårt jobber for, og det er viktig for å få lov til å drive videre, forteller han.

Han er likevel glad for at Vestmar Netts område ble skånet fra stormen i november.

– Hvis stormen hadde kommet fra øst i stedet fra vest, tror jeg ikke tallet hadde vært 0,83 i statistikken. Vi har også vært heldige når det gjelder lynnedslag. Vi bruker store ressurser på linjeryddig og lignende for å unngå strømbrudd, men når det dukker opp stormer som denne, er det vanskelig å slippe unna, sier Stensholt.

Et utvalg nasjonale nøkkeltall

54 prosent av strømkundene opplevde langvarige strømbrudd (uten strøm mer enn tre minutter) i 2021.

38 prosent av strømkundene opplevde kortvarig strømbrudd (uten strøm i mindre enn tre minutter) i 2021.

Strømkundene som opplevde minst ett langvarig strømbrudd, var i gjennomsnitt uten strøm i totalt 3 timer og 59 minutter i 2021. Disse strømkundene opplevde i gjennomsnitt 3,06 langvarige strømbrudd.

Den gjennomsnittlige tiden nettselskapene brukte på hvert enkelt avbrudd for å få strømmen tilbake til strømkundene endte på 1 time og 18 minutter for lange strømbrudd.

Når det først oppstår et strømbrudd hos en strømkunde tar det ofte over tre minutter å rette denne feilen ettersom nettselskapet i mange tilfeller manuelt må ut og rette feilen. Dette er en av forklaringene for hvorfor flere strømkunder opplever langvarige strømbrudd sammenliknet med korte strømbrudd.

Om avbruddsstatistikken

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) gir hvert år ut oppdatert statistikk for strømbrudd. Statistikken er basert på årlig, fylkesfordelt innrapportering av data fra norske nettselskap. Statistikken viser strømbrudd som følge av hendelser (driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger) i det norske kraftnettet. Det er publisert slike statistikker for hvert år fra 1995.

Denne statistikken gir detaljert informasjon om strømbrudd fordelt på nasjonal-, fylkes-, nettselskaps og sluttbrukergruppenivå. Bruken av denne statistikken gjør det lettere å sammenlikne data mellom nettselskaper og landsdeler, og er en del av den samlede reguleringen av nettselskapene.