NO3-selskaper får likevel utbetalt flaskehalsinntekter

NVE-RME-bygget i Oslo.
NVE-RME-bygget i Oslo. Foto: NVE
Etter at flere nettselskaper i NO3 reagerte på at de ikke fikk utbetalt fleskehalsinntekter for november og desember, har RME snudd og gjort om vedtaket sitt. Nå utbetaler Statnett 117,8 millioner kroner til selskapene i området.

Da Reguleringsmyndigheten for energi i NVE – RME – skulle beregne utbetalingen av flaskehalsinntektene til Statnett for november og desember for NO3, tok de utgangspunkt i terminpriser og ikke de reelle kraftprisene. Det førte til at nettselskapene i området ikke fikk utbetalt flaskehalsinntekter for perioden. Differansen mellom terminprisene som ble brukt i vedtaket og de reelle kraftprisene viste seg imidlertid å bli såpass stor at RME nå snur.

Tensio og Linja/Mørenett var blant NO3-selskapene som henvendte seg til RME om saken. Distriktsenergi har også vært involvert og vært i dialog med RME. I kontakten med RME argumenterte Distriktsenergi for hvorfor vedtaket burde endres.

Etter reaksjonene vurderer RME at det foreligger et særlig tilfelle i denne saken fordi det fortsatt er midler tilgjengelig i ordningen, dispensasjon ikke er til ulempe for noen av partene og fordi differansen mellom terminpris og faktisk pris var særlig høy i november og desember. Dispensasjonsvedtaket vil også komme kundene til gode i form av lavere nettleie.

I Distriktsenergis øyne har selskapene i NO3-området vært flinke til å synliggjøre at denne saken er viktig og ikke minst rettferdig. RME har på sin side vært raske i behandlingen av den og resonert riktig. Distriktsenergi vil derfor berømme RME for deres håndtering av saken.

Disse selskapene får nå utbetalt flaskehalsinntekter fra Statnett: