Nettkapasiteten – ikke noe problem likevel?

Konserndirektør for Kraftsystem og Marked i Statnett, Gunnar Løvås uttrykte på Paretos konferanse at "situasjonen er mye bedre enn man kunne tro". Foto: Statnett
Det er vel med varsel om nettkapasitet, som med varsel om været. Vi letter på øyenbrynene kun når det varsles storm eller hetebølger. Det er litt sånn himmel eller helvete. På Paretokonferansen slo været plutselig om. Nå har vi ikke så store nettutfordringer likevel forteller Statnett. Det samme Statnett som i fjor holdt nettbransjen i tømmene ved å skulle godkjenne enhver tilknytning over 1 MW. Det var et veldig dårlig varsel.

Kronikken ble først publisert i Europower

Vi var vitne til at både Lede og Elvia gikk ut og varslet sine kunder om at nå var nettet fullt. Og nettselskaper nær sagt over hele landet måtte fortelle sine kunder at nei, den tilknytningen kan du se langt etter.  Lengre enn langt egentlig, fordi det tar tid å bygge mere nett i dette landet.  Alle skal si sitt og konsesjonsmyndighetene holder som kjent på sakene sine. Tidvis veldig lenge.

Også RME kom på banen, plutselig og forlangte svar fra Statnett om manglende strømnett, og jammen tok Riksrevisjonen også en tur innom problemstillingen.  Googler vi emnet manglende nettkapasitet, kommer dette opp i uttalelige innpakninger. Dette har jo ikke sett bra ut. 

Hva sa Statnett egentlig på Paretos konferanse?

I følge Europower forteller Statnetts Gunnar Løvås at «situasjonen er mye bedre enn man skulle tro».  75% av den omsøkte effekten i de modne prosjektene har fått reservert plass i nettet. Det naturlige spørsmålet fra Europower til Løvås er da om man kan avlyse nettkrisen? «Så langt vil jeg ikke gå» forteller Løvås. Og han understreker at det er «en rekke aktører som er i en tidlig fase og ønsker å komme seg på».  Og «vi som samfunn er bakpå i forhold til å skape den kapasitet som trengs».  Omtrent like langt altså? 

Nettbransjen har våknet

Men nettbransjen er ute av dvalen, for nå må vi kunne redegjøre for hva som er den reelle nettkapasiteten.  Det har vi vært for dårlige til i en verden, der det inntil sånn omtrent 2019, har vært plass til alle.

Derfor er Elbits etablert og med WattApp er man godt i gang med å fortelle hvor det er kapasitet, og hvor det er lettest å komme på nett, om bedriften man etablerer er fleksibel på tilknytningssted.  Ett skritt i åpenbar riktig retning.

Bransjen gjør nå det de kan – på tide at også myndighetene våkner

Nå jobbes med en rekke løsninger for å få mere kapasitet ut av det nettet vi har.  Sånn må det være, og der det må bygges, er det å håpe at farten hos konsesjonsmyndighetene økes betraktelig fremover. Så kanskje vi kommer ut av nettkrisen vi alle har snakket om litt fortere, enn hva vi torde håpe på kun for kort tid siden.

Både Statsråden og NVE har pekt på bransjen og det nytter det.  Fra vår side undres vi likevel over hvorfor det ikke tas skikkelig tak i reguleringen, slik at den møter det behovet vi har fremover om å komme godt fram i skoa.  Nettselskapene lever av å drive effektivt og investere rett, til rett tid, ikke av tilknytningsplikten som noen synes å tro.  

Når det haster med mere nettkapasitet, må vi spille på lag, bransje myndigheter og kunder. Litt flikking på eksisterende regulering fra myndighetshold, er ikke tilstrekkelig for å få opp farten.  

Kapasitetsutfordringen består

Vi er glade for Statnetts presiseringer, selv om vi er litt usikre på hva de forteller oss. For fortsatt vil de kundene som trenger nettkapasitet og møter en stengt dør, oppleve situasjonen særdeles krevende. Litt som ett helvete antagelig.