IT-samarbeid som bærer frukter

Johannes Bergum, daglig leder i Vevig
Daglig leder i Vevig, Johannes Bergum, er fornøyd med samarbeidet de har fått til sammen med nettselskapet Klive. (Foto: Vevig)
Ved å samarbeide om felles IT-systemer har nettselskapene Vevig og Klive spilt hverandre gode. Nå er de mer effektive og mindre sårbare, både hver for seg og sammen.

Det hele startet i desember 2021. Johannes Bergum og Frode Eggestad, som begge er daglige ledere for henholdsvis Vevig og Klive, diskuterte fremtiden til små og mellomstore nettselskaper. En av de røde trådene i samtalen handlet om IT, og at de – ved å gå sammen om å bruke de samme systemene – kunne dekke gapet av smådriftsulempene innenfor enkelte områder.

Som sagt, så gjort. Siden Klive uansett var i en fase der de vurderte et nytt nettinformasjonssystem, var det et naturlig sted å starte. Å bytte system var ikke aktuelt for Vevig som allerede hadde et samarbeid med Etna om å bruke Trimble som leverandør. Spørsmålet var derfor om Klive også ville ta del i dette samarbeidet. Etter å ha kjørt sin egen prosess, valgte Klive til slutt å bli med på driftskonseptet til Vevig og Etna. Samarbeidet var i gang, kun ett år etter at forslaget først kom på bordet.

– I Vevig har vi rundt 22.500 kunder, mens Etna og Klive har omtrent 25.000 kunder til sammen. Med andre ord nærmer vi oss 50.000 kunder på samme plattform. Det betyr at enhetskostnaden har falt betydelig, samtidig som det er godt grunnlag for å ha kompetanse på området, forteller Bergum.

– Ved at flere nettkunder deler på den samme løsningen, henter vi ut stordriftsfordeler der vi er små fordi vi samarbeider, legger Eggestad til.

Sammen om systemer og kompetanse

Steg nummer to var å finne en felles ERP-løsning. Prosessen startet i 2022, og etter å ha hatt flere aktører inne til vurdering, landet de på et felles verktøy: Xledger.

– Ved å bruke de samme systemene kan de to selskapene våre samordne arbeidsprosessene slik at de blir likest mulig. Når vi får til det, kan vi ta ut effektiviseringsgevinster, sier Bergum.

Daglig leder i i Klive, Frode Eggestad.
Daglig leder i Klive, Frode Eggestad. Foto: Klive.

Selv om flere av systemene er på plass, betyr det ikke at gevinstene automatisk ruller inn. Derfor er arbeidet med å heve kompetansen til de ansatte og gjøre fagfellesskapet større på tvers av selskapene en viktig nøkkel for å lykkes.

– Nå er mye likt, samtidig som vi aldri har jobbet likt før. Vi er enige om at dataverktøyene utgjør omtrent 25 prosent av effekten, mens folkene utgjør de resterende 75. Siden vi er få ansatte som skal dekke mange områder, gjør det oss sårbare. Samarbeidet om felles systemer bidrar derfor til at vi er hverandres back-up, sier Bergum.

– Folk er forskjellige, og vi har ulik kompetanse i hvert av selskapene som vi kan dra nytte av. Vi er gode på noe Vevig ikke er gode på, og Vevig er gode på noe vi ikke er gode på. Nå kan vi for eksempel ha én felles superbruker i stedet for at det skal sitte en i hvert selskap, sier Eggestad.

Det tredje samarbeidsområdet er driftssentral, der selskapene allerede bruker det samme verktøyet. Samarbeidet har likevel ikke startet, blant annet fordi de to nevnte prosjektene krever mye av oppmerksomheten.

– Det er enklere når én leverandør og én kunde skal bli enige om hvordan et verktøy skal innfases. Når én kunde byttes ut med to, gir det oss noen utfordringer. Samtidig kan vi ikke miste blikket på det som er målet: Å ta ut stordriftsgevinster for små selskaper, fortsetter Bergum.

Et nytt blikk

De to representantene for hvert sitt nettselskap er begge relativt nye i bransjen. Bergum kommer fra skogbruk og har vært i Vevig i to og et halvt år, mens Eggestad kommer fra næringsmiddelindustrien og har vært i Klive i det dobbelte. Å se på nettselskapenes utfordringer fra en litt annen vinkel har, ifølge Bergum, hatt sine positive sider.

– Selv om vi begge kommer fra andre bransjer, og ikke har lang fartstid i denne, tror jeg det har vært en styrke. Jeg stiller spørsmål ved det som tas for gitt i bransjen jeg nå er en del av. Fra skogbruket er jeg vant til å jobbe med særdeles små marginer. Denne bransjen er ganske trygg og forutsigbar i forhold til privat næringsliv der valuta og verdensøkonomi spiller inn hver eneste dag.

Eggestad er enig.

– Med min bakgrunn har jeg vært opptatt av å finne de kostnadseffektive løsningene for å kunne tilby et godt produkt. Sånn sett har jeg ikke med meg den monopolistiske tankegangen til nettselskapet, men kan komme inn og se ting med nye øyne, sier han.

Nå håper de at nye ideer, samme systemer og et styrket lag vil gjøre en forskjell for både Vevig og Klive – og ikke minst for kundene og regionen.

– Vi skal ha en konkurransedyktig nettleie, og grep som kan bidra til å holde kostnadsveksten nede er helt vesentlig for oss. IT-utviklingen går i en voldsom fart i denne bransjen, men det har noen kostnader også. Enten du har tusen eller flere hundre tusen kunder, koster verktøyene omtrent det samme, og du må ha den samme kompetansen. Derfor kan vi ikke henge bakpå, sier Bergum.

– Jeg har forventninger til at vi sammen skal kunne hente ut så mye synergier som vi klarer av samarbeidet. Og jeg håper og tror at vi finner andre områder som der vi kan utnytte den gode dialogen og samarbeidsklimaet, avslutter Eggestad.