Herlige, men tankevekkende nyheter fra Statnett

Kronikken ble først publisert hos Europower.

Statnett hever grensen fra 1 MW til 5 MW for vanlig strømforbruk. Dette betyr at det lokale nettselskapet kan slippe til kunder opp til 5 MW uten behov for avklaring fra Statnett, gitt at de har kapasitet lokalt, selvfølgelig. Statnett forteller til Europower at de har liggende 270 saker mellom 1 og 5 MW tilsvarende ca. 600 MW forbruk, hvilket betyr at endringene er gode nyheter for mange. Herlig, men også tankevekkende.

Økt behov for kapasitet tvinger frem gode løsninger

Hvordan er det mulig, egentlig? Nettet er det samme, og nå er det plass til så mange flere? Dette er jo til å undres over. Men uten å være rakettforsker er det liten tvil om at kapasitetsutfordringene i nettet har gjort Statnett og bransjen for øvrig svært bevisste på at det er bedre utnyttelse av det eksiterende nettet som gir raske løsninger, sammenlignet med det å bygge mere nett, særlig transmisjonsnett. Dette tvinger fram gode løsninger.

Vi trenger bedre kjennskap til nettets kapasitetsgrenser

Landets nettselskaper, inklusive Statnett, har rett og slett ikke kunnet svare godt nok på hvor mye kapasitet vi kan tyne ut av nettet, uten at dette har gått på driftsrisikoen løs. Det er nesten litt flaut. Men vi har ikke trengt det heller, før de siste årene hvor vi har fått et raskt økende behov for mere kapasitet i nettet.

Vi trenger å utfordres på driftsrisiko, vi trenger å utnytte nettet smartere og vi trenger vilkår som gjør dette mulig. Kunnskap er den beste måten å utfordre konservative driftsmiljøer til å kjøre nettet så hardt som mulig. Statnett har selv i mange år påpekt verdien av at alle landets tilknytningspunkter «snakker bedre sammen» enn i dag.

Derfor heier vi på bransjeinitiativ slik som Elbits som gjennom økt kunnskap mellom nettselskapene skal bidra til at nettet kan kjøres hardere enn i dag, uten bruk av både belte og bukseseler. Og derfor heier vi på alle tiltak som øker kapasiteten i nettet, slik som Statnett som nå øker kapasiteten i nettet til glede for mange kunder som står i kø for nettilknytning.

Les også Elbits vil åpne for mange flere

Mann som smiler.

Statsråden er på ballen

Olje- og energiministeren har også gjennom flere møter med blant annet bransjeorganisasjonene diskutert innspill og bedt bransjen komme tilbake med konkrete forslag til hvordan vi kan få opp farten med nettilknytninger. Dette som en oppfølging til egen handlingsplan for raskere nettutbygging og utnyttelse av nettet.

Dialogen med regjeringen skal fortsette og innspill fra bransjen er sendt og kommunisert.

Det er heller ingen tvil om at det er mere å gå på i nettet, og at med mere kunnskap vil mere kapasitet bli gjort tilgjengelig for markedet. Her er det bare å minne om at når vi får den nordiske implementeringen av flytbasert markedskobling (en algoritme som skal øke kapasiteten i nettet), vil dette innebære økt utnyttelse av dagens nettkapasitet mellom budområder. Samme nettet, der mere kunnskap gir økt nettkapasitet.

Nettselskapene med avgjørende rolle

Heldigvis og avgjørende er det at vi er forbi den fasen der enkelte tok til ordet for at nettselskapet helst skulle gjemmes bort i en krok og at andre skulle stå for kundekontakten. Nettselskapene blir mer og mer teknologiselskaper der utviklingen foregår i grensnittet mellom nettselskapet og kunden. Det er helt avgjørende for å møte behov for mer nettkapasitet fremover.