Elbits vil åpne for mange flere

Gjennom nettselskapenes nye teknologiselskap, Elbits, skal selskapene samarbeide for å jobbe mer effektivt, redusere kostnader og utnytte nettet bedre. Og ifølge Øivind Askvik, som er styreleder i Elbits, er tiden snart inne for å vokse.

Status for Elbits

– Status nå er at selskapene som stiftet Elbits har gått sammen og utviklet et kapasitetskart som en veiledningstjeneste for kundene om hvor det er ledig kapasitet. Foreløpig ligger bare data fra de deltakende selskapene inne, men dette skal vi utvide i tiden som kommer for å få inn mer data fra andre nettselskaper, forteller Askvik.

– Så jobber vi også med nasjonal tilknytningsportal som skal gjøre det enkelt for kundene våre å gå inn på en portal, kunne legge inn sitt behov, også ruter Elbits den søknaden til det respektive nettselskapet i Norge. Det gjelder alle nettselskaper, enten de er eiere nå eller ikke, fortsetter han.

Store fremtidsplaner

Askvik er også toppsjef i nettselskapet Lede, som sammen med de andre store nettselskapene i Norge har startet Elbits. Nå er planen å bli enda flere, og få mellomstore og mindre nettselskaper med på laget.

– Vi åpnet for inntreden av flere, men på grunn av aksjonæravtalen, stopper det litte grann på ti foreløpig. Da skal det velges et profesjonelt styre. Vi kan selvfølgelig få over 80 nettselskaper inn, som er målet, men vi kan ikke ha 80 stykker i styret. Så da velges det et styre. Etter det vil det bli åpent for inntreden av mange selskaper. Vi kunne ikke åpne for alle nå, fordi aksjonæravtale og prosess gjør at vi må rigge ting i riktig rekkefølge. Men jeg håper at vi kan gjøre noen justeringer der, sier Askvik.

– Vi skal gjøre noen justeringer slik at vi i september eller oktober vil åpne for inntreden av mange, mange flere. Det blir først tre, så åpner vi fortløpende utover for inntreden. Det kommer vi til å gjøre to til tre ganger i året fremover, så hvis du ikke helt har bestemt deg for om ditt selskap skal være med, så har du muligheten i neste runde. Vi gjør ikke forskjell på noen.

– Det er viktig å si at hvis dere har ønsker, innspill eller behov, så spill det inn til Elbits, om du er med som eier eller ei. For dette er et spleiselag og dette skal vi gjøre sammen, avslutter han.