Hektiske dager for den nye lederen av Linja

Mann som poserer til kamera.
Atle Isaksen er tilbake som leder av Linja.
Det er en gammel kjenning som er på plass i ny stilling i Linja. Etter et toårsopphold i BKK er nemlig Atle Isaksen tilbake hos sin mangeårige arbeidsgiver i rollen som leder for selskapet.

Det er snaue to måneder siden Isaksen startet i lederjobben etter Asgeir Aase, og han legger ikke skjul på at den første tiden har vært preget av store endringer og travle dager.

– Tiden tilbake har vært preget av arbeidet med å fusjonere sammen med Mørenett, komme inn i prosessen på en god måte og ikke minst overta etter Asgeir. Det har vært hektisk, og det vil det fortsette å være en stund fremover. Når det blir en fusjon, er det neste steget å gjennomføre et integrasjonsprosjekt, forteller Isaksen.

Med høyt tempo i hverdagen som leder, hjelper det å ha 17 års erfaring fra selskapet (tidligere SFE Nett) fra før.

– Jeg kjenner selskapet godt og muligheten til å komme tilbake og ta det øverste ansvaret for veien videre, det fristet. Jeg er veldig glad i Linja og vet hvor sentralt dette nettselskapet er i tiden som kommer. Det skjer så mye i denne regionen knyttet til forbruksutvikling. Vi har hatt 20 år der vi har tilrettelagt for produksjon, men nå snur vi oss rundt og tilrettelegger for nytt uttak i vår region.

På spørsmål om hva Isaksen brenner for, og hvilke ambisjoner han har for Linja, kommer blant annet selskapets kunder høyt opp på prioriteringslisten.

– Vi kjemper for at nettselskapene lokalt og regionalt skal beholde innmatingsinntektene fra produksjonen i regionalnettet. Det høres kanskje spesifikt ut, men det er en sak som betyr mye for kundene våre. Vi kaller det en systemfeil. Den har gjort at våre uttakskunder har betalt mye i alle år for et nett som er laget for å få produksjon ut av fylket. Vi må tørre å si at vi har lyst til å gjøre noe med det, avslutter Isaksen.