None
Foto: Skjermdump fra NRK    

Regjeringsplattformen – likere nettleie inne

av Knut Lockert
13. oktober 2021
I Hurdalsplattformen legger Støres regjering fram løsninger på en rekke energifaglige spørsmål. Ett av de punktene regjeringen utgått fra AP og SP har bestemt seg for er at det skal innføres en utjevingsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele Norge.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Både SP og AP, samt SV har hatt likere nettleie inne i sine partiprogram.  Nå er dette også satt på dagsorden for gjennomføring i den nye plattformen til regjeringen AP og SP. Her heter det helt konkret: «innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele Norge». 

Dette har som de fleste vet vært en av Distriktsenergis viktigste saker over lang tid. Nå ser det ut til at vi får en regjering som ser betydningen av likere nettleie i Norge både for å utjevne de store forskjellene mellom hva folk og bedrifter betaler for transport av strøm, men også som ett ledd inn i det grønne skiftet i og med at for store forskjeller i nettleien vil kunne stå i veien for at gode grønne prosjekter realiseres. 

AP og SP har en mindretallsregjering og plattformen må få flertall i Stortinget.  Dersom det blir SV som Støre og Vedum søker sammen med i Stortinget, bør det ikke være noen utfordringer med likere nettleie, all den stund også SV har likere nettleie i sitt partiprogram. Blir det andre konstellasjoner, ser vi likevel ikke for oss at det er denne saken som ryker i regjeringsplattformen. 

Nå kan vi endelig få på plass en utjevningsordning, som er varig og som gir en reell utjevning av nettleien i Norge. 

Distriktsenergi har over lang tid pekt på løsninger for hvordan dette kan gjøres, og vi kommer åpenbart til å fortsette, med å spille inn de gode forslagene som den nye regjeringen kan velge å legge til grunn, dersom de måtte ønske dette.  For oss er det uansett viktigst at det omsider ser ut til å bli en realitet med en viktig endring i retning likere nettleie i Norge.  Nå gleder vi oss med de kundene som har høyest nettleie i dag grunnet krevende topografi og klima og færre kunder å dele regningen på, og ikke minst ser vi betydningen dette kan ha for etableringen av næring og nye grønne prosjekter i Norge der hvor prosjektet hører hjemme. Dette er god distriktspolitikk og etter vårt skjønn også god energipolitikk. 

Tidsmessig ser vi for oss at det er først budsjettet 2023 de større endringene vil komme, mens for årets budsjett 2022, ber vi regjeringen øke den foreslåtte potten på 20 millioner kroner til utjevning, som et steg i riktig retning mot budsjettet for 2023 for en mer varig og omfattende utjevningsordning. 

Utjevning også som tiltak for å redusere høye strømkostnader

Regjeringen påpeker også med rette verdien av utjevning som tiltak for å redusere høye strømkostnader.  I plattformen heter det: "Utforme flere kraftfulle tiltak for å redusere høye strømkostnader som inkluderer lavere avgift på elektrisk kraft, økt bostøtte, geografisk prisutjevning av nettleie, styrkede forbrukerrettigheter og økt produksjon av norsk kraft".

Vi gleder oss til oppfølgingen videre i retning en reell og varig utjevning av nettleien i Norge. 

13. oktober 2021