None
I går kveld holdt FHI, Helsedirektoratet og helseminister Bent Høie en felles pressekonferanse. Helsedirektør Bjørn Guldvog har forståelse for at mange er skuffet over avlyste arrangementer og konserter. - Men jeg oppfatter at alle stiller seg bak at jobb nummer 1 nå er å begrense spredningen av smitten. Alle nordmenn har en viktig jobb å gjøre, og gjør vi jobben godt kommer vi til å få kontroll på epidemien, sier Guldvog.    

Årskonferansen i Kragerø Corona-avlyses

av Knut Lockert
12. mars 2020
For første gang ser Distriktsenergi seg nødt til å avlyse en årskonferanse. Årsaken er selvfølgelig coronaviruset. Distriktsenergi ser seg dessverre nødt til å avlyse årskonferansen på Kragerø Resort 26.-28. mai 2020.»

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

«Det har vært jobbet mye hos lokal arrangør, Kragerø Energi og i Distriktsenergi for å sørge for nok en super konferanse i lokale fantastiske omgivelser. Vi vil nå gå i dialog med hotellet med tanke på å arrangere årsmøtet 2022 i Kragerø. Dette vil vi komme tilbake til etter hvert. Vi vil takke Kragerø Energi for nedlagte ressurser og krefter for å sikre uforglemmelige dager i Kragerø, men som sagt vi håper at dette ikke er forgjeves med sikte på et arrangement senere», var noe av innholdet i beskjeden som gikk ut i formiddag.

Vi skriver også at «Både lokal arrangør Kragerø Energi og Distriktsenergi synes avlysningen er oppriktig leit. Men under de rådende omstendigheter er vi klare på at avlysningen er riktig».

  • Større arrangementer avlyses nå overalt
  • Mange energiverkansatte har fått reiseforbud, også i Norge
  • Det er enda en stund til slutten av mai, men det er knyttet så stor usikkerhet til utviklingen av coronaviruset fremover at styret i Distriktsenergi finner det riktig å avlyse allerede nå også av hensyn til å begrense kostnadene ved avlysningen. I den anledning er det også av betydning at flere scenarier viser til at virustoppen vil kunne være i perioden mai-juni, eventuelt enda senere. 

Samfunnskritisk infrastruktur

Styret har også lagt stor vekt på at enhver bedrift må ta ansvar for å ikke bidra til å spre smitte, og gjøre sitt for at ansatte ikke blir syke. Dette gjelder generelt og slik styret ser det spesielt for en bransje som har ansvaret for drift av samfunnskritisk infrastruktur.  

Årsmøte 2021 i Alta

Årsmøte 2021 skal foregå i Alta, med Alta Kraftlag som lokal arrangør. Da er det mye som skal tas igjen. Forberedelsene er allerede i gang.  
 
Igjen vi beklager at konferansen avlyses, men vi lover å komme tilbake bedre enn noen gang ved neste korsvei i Alta 2021 og forhåpentligvis Kragerø 2022.

12. mars 2020