Kunstig intelligens i kraftbransjen – fremtiden er nå

To menn og abstrakt bakgrunn
Tidligere administrerende direktør i Øvre Eiker Energi, Arne Hanto Moen, og partner i Kvale, Per-Kåre Svendsen, delte sine erfaringer knyttet til kunstig intelligens da Distriktsenergi inviterte til webinar om temaet sammen med Kvale Advokatfirma.
Kunstig intelligens (KI) har i løpet av det siste året blitt en nøkkelfaktor for å lykkes i mange industrier, og i tiden som kommer vil KI endre måten vi jobber på. Det gjelder også for kraftbransjen. Men til tross for teknologiens kraft og muligheter, er det ingen fare for at kloke menneskehoder blir overflødige riktig enda.

Det var blant poengene som ble løftet fram da Distriktsenergi arrangerte webinar om kunstig intelligens sammen med Kvale Advokatfirma for å utforske både de juridiske og de praktiske sidene ved å bruke forskjellige KI-verktøy. Likevel er det viktig at bransjen blir med på KI-toget først som sist, og ikke blir stående igjen på perrongen.

Juss og kvalitetssikring

Per-Kåre Svendsen, som er partner i Kvale, startet med en dyptgående gjennomgang av hva KI egentlig er, og hvordan teknologien har kommet dit den er i dag. Fra KIs tidlige begynnelse, til dagens avanserte språkmodeller og systemer som kan løse oppgaver med høy nøyaktighet og effektivitet.

Det åpner for mange muligheter i kraftbransjen. Men å ukritisk bruke KI er ingen god tilnærming, skal vi tro Svendsen. Han la nemlig stor vekt på de etiske og juridiske sidene ved KI, der temaer som personvern, datasikkerhet og opphavsrett gjør seg gjeldende.

Helt risikofritt er det med andre ord ikke. Du må kjenne verktøyet du bruker – og ikke minst hvilke svakheter det har. For mens det ene verktøyet gir deg sin versjon av et godt svar, vil du kunne risikere å få noe helt annet av en annen KI-tilbyder. Det illustrerte Svendsen ved å vise hvordan samme instruks gir ulikt resultat i forskjellige KI-verktøy:

Bruker du KI til å generere bilder, vil resultatet se ganske forskjellig ut avhengig av hvilket verktøy du bruker. Det vil også være gjeldende på tvers av andre KI-tilbydere.

Derfor vil kvalitetssikring og et menneskelig blikk være avgjørende for å lykkes med å bruke KI. I den anledning foreslo Svendsen noen enkle retningslinjer for god, etisk og lovlig bruk av teknologien. I dette tilfellet for bruk av ChatGPT.

  • Skill jobb og privatkonto
  • Skru av samtalehistorikk (slå på historikk ved behov)
  • Bruk åpen informasjon (ikke hemmeligheter og persondata)
  • Ikke bruk ChatGPT til kodeutvikling
  • Kildekritikk – ChatGPT er ikke en kunnskapsbase
  • Oppgi ChatGPT som kilde
  • Stopp, tenk, klikk
  • Vær åpen

Kunstig intelligens i bransjen

I tillegg til Svendsens gjennomgang av KI fra sitt fagfelt, bidro Arne Hanto Moen, som tidligere har jobbet som administrerende direktør i Øvre Eiker Energi, med sine tanker og erfaringer knyttet til KI-bruk i kraftbransjen.

Han viste hvordan KI kan øke effektiviteten i kraftproduksjon og distribusjon, forbedre forutsigbarhet i vedlikehold, og tilby bedre kundeservice gjennom automatisering og personalisering.

Et av eksemplene Hanto Moen fremhevet viste hvordan Øvre Eiker Energi brukte ChatGPT til å analysere egne data for å identifisere nettap og avdekke hvor det oppstår.

– Vi har vært nysgjerrige på hvordan vi kan bruke KI, og brukt tid på å teste hva KI kan hjelpe oss med. I første omgang brukte vi det til å utarbeide stillingsannonser, tekst til hjemmeside, nyhetsbrev til kunder, utarbeide vedlikeholdsstrategi, merkevarebygging og mer til. Og etter hvert begynte vi å analysere egne data, forteller han til Distriktsenergi.

Eksemplene fra Øvre Eiker Energi illustrerte ikke bare potensialet i KI, men også de praktiske utfordringene som kommer med implementeringen, som behovet for store mengder kvalitetsdata og integrering av AI-systemer med eksisterende infrastruktur.

Distriktsenergi: – Ingen grunn til å vente

Mulighetene er mange, og at KI vil være en del av kraftbransjen fremover er det ingen tvil om. Med en balansert tilnærming som sikrer ansvarlig og bærekraftig bruk, kan også energiverkene ha mye hente på å ta i bruk teknologien.

– På webinaret ble det vist til forskning som viser at bruk av KI gjør at vi jobber raskere, og således får gjort mer. I tillegg ble det synliggjort at resultatet blir langt bedre enn uten bruk av KI. Om man ikke har noen KI-ansvarlige på arbeidsplassen i dag, så pek på noen som har lyst til å jobbe med det, tenker vi. Da kan man berede grunnen for hvordan man kan gjøre dette til en del av de arbeidsprosessene en står i. Her gjelder det å være nysgjerrig og se mulighetene dette gir bedriften, sier Knut Lockert som er daglig leder i Distriktsenergi.