To løsninger om reguleringen av nettselskap sendt til OED

Vi trenger mer nett, men insentivene for å investere samsvarer ikke med behovet for økt nettkapasitet. En ny rapport fra DNV og NHH, som nå er sendt til OED, presenterer to enkle og gjennomførbare løsninger på utfordringen.

I starten av mai møtte olje- og energiminister Terje Aasland bransjen med et ønske om å se nærmere på reguleringen av landets nettselskaper, særlig med tanke på hvordan inntektsrammereguleringen påvirker nettselskapenes investeringer – eller fraværet av dem.

I forkant med rapport

Allerede før møtet med statsråden var Distriktsenergi på saken med et oppdrag tildelt DNV og Norges Handelshøyskole (NHH). Sammen var DNV og NHH i gang med å undersøke om rammereguleringen gir tilstrekkelige insentiver sett opp mot dagens behov for mer nettkapasitet i rapporten «Er nettselskapenes inntektsrammer tilpasset oppgaven?»

Kort oppsummert: Det gjør ikke dagens reguleringer.

Rapporten synliggjør utfordringene som melder seg i landets styrerom, og det er særlig to hensyn som må tas når det kommer til investeringer i nettet. Det ene handler om å holde nettleien lav av hensyn til kundene, mens det andre dreier seg om behovet for å jobbe så effektivt som mulig etter reguleringen slik at eierne kan høste rimelig avkastning på kapitalen.

Konsekvensen er at det ikke lønner seg for nettselskapene å investere før de er helt nødt. Om nettselskapene investerer før de må, øker nettleien for de andre kundene. I hvert fall inntil nye kunder er inne og deler på nettleien i området. Selskapets effektivitet og avkastning til eier vil bli redusert om man ønsker å være fremoverlent og korte ned tiden før kundene kan knyttes til nettet.

To løsninger

Som svar på utfordringene over foreslår DNV og NHH to enkle og gjennomførbare løsninger i rapporten.

Utjevning av nettleien

For på møte en eventuell økning i nettleien som en konsekvens av nettselskapenes investeringer, må nettleien jevnes ut. Om nettleien når et visst nivå, vil man spleise på den, på samme måte som man gjør med transmisjonstariffen.

Normandelen må justeres

Ifølge rapporten var overgangen fra 60 til 70 prosent normandel dårlig timet. En redusert normandel vil innebære mindre risiko for selskapets eiere om de ønsker å være tidlig ute og forskutterer nettutbyggingen. Med en høy normandel bør investeringen være perfekt timet. Dermed gir en høy normandel et insentiv til å vente med investeringene til det er absolutt nødvendig.

Sendt til OED

DNV og NHHs rapport er nå sendt sammen med et brev fra Distriktsenergi til Olje- og energidepartementet. I samme håndvending gjøres OED oppmerksomme på at Distriktsenergis årsmøte, som ble avholdt i Alta i starten av juni, sluttet seg til en resolusjon som handler om at reguleringen av nettselskapene må stimulere til økt nettkapasitet.

Les også Er nettselskapenes inntektsrammer tilpasset oppgaven?

Kraftledninger kraftmast