Er nettselskapenes inntektsrammer tilpasset oppgaven?

Kraftledninger kraftmast
Energiomstillingen tar for lang tid, og for lite nettkapasitet er en av årsakene. Skal Norge lykkes med energiomstillingen må incentivordningene forbedres, viser en rapport om rammereguleringen av nettselskapene.

På oppdrag for Distriktsenergi har DNV med bistand fra Norges Handelshøyskole (NHH) utarbeidet en rapport for å kartlegge om myndighetenes regulering av nettselskapene er utformet slik at ordningen stimulerer til å øke nettkapasiteten i takt med den nødvendige energiomstillingen.

– Manglende nettkapasitet gjør at nettselskaper i store deler av landet må si nei til kunder som ønsker tilknytning til kraftnettet. Det bidrar til at vi mister nye arbeidsplasser i distriktene, verdifulle prosjekter blir utsatt, og ikke minst at vi ikke lykkes med å nå våre klimamål, sier Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi.

Det er Jørgen Bjørndalen i DNV og Endre Bjørndal ved NHH som er forfattere av rapporten. De peker på at dagens reguleringsordning er bedre enn andre kjente alternativer, men at det er stor risiko ved å investere i forkant av veksten.

– Utfordringen med dagens inntektsregulering er at den premierer økonomisk forsiktighet. Nettselskapene stimuleres ikke til å investere før det kanskje er for sent. Resultatet er at elektrifiseringen bremses ned, som igjen kan bli kostbart både for forbrukere og for eiere av nettselskapene, skriver Bjørndalen og Bjørndal.

Distriktsenergi tar til orde for at kostnadene som følge av energiomstillingen må belastes fellesskapet og ikke kundene i de områder der det grønne skiftet gir økt nettleie. Dette ble enstemmig vedtatt som en resolusjon under årsmøtet 6. juni.

– Utjevning av nettleie kan redusere virkningene for kundene i de selskapene som uheldigvis er for tidlig ute eller for optimistiske med tanke på farten i energiomstillingen. En utjevning av nettleien vil sikre et slikt spleiselag. Vi trenger mer nett, tidligere, og da trenger vi bedre incentiver for å klare energiomstillingen, sier Lockert.

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt på årsmøtet i Distriktsenergi 6. juni 2023.