Strømprisutvalget – intet nytt under solen

Olje- og energiminister Terje Aasland tok i dag imot strømprisutvalgets rapport om dagens system for å fastsette strømprisen. Her er statsråden sammen med utvalgets leder, Inge Røinaas Gran. Sjermdump fra regjeringen.no.
En fin rapport for opplæring, men tiltak som vil gjøre Frp og Rødt fornøyd, synes rapporten blottet for. Grunnen er åpenbar – og vi har sagt det hele veien – så også rapporten, der hovedkonklusjonen er klar. La markedet gjøre jobben forteller et enstemmig utvalg.

Det trengs mere kraft og mere nett. Så intet nytt under solen med andre ord.

Trykk på rapporten for å lese den.

På mange måter en rapport vi kunne spart oss for, dog fyller den en rolle og funksjon da det er nok en rapport som forteller oss hvor skoen trykker og at handlingsrommet for å tulle med markedet er mer enn begrenset.

Rapportens mange forslag, etter en kort gjennomgang vel og merke, synes ikke å endre på noe som helst. Der det er muligheter for regjeringen, er å gjøre noe med sluttbrukermarkedet med hensyn til omfordeling. Svaret er dagens strømstøtteordning, i tråd med dagens politiske løsning.

La engrosmarkedet være, bygg strømnett og mere kraft er tilnærmingen. Slik vi vurderer det bør læringen fra rapporten være at dette er nok et bevis på at vi må bygge nett og etablere mere fornybart så fort som mulig. Det er å håpe at dette gir en dytt i retning av et større politisk forlik i Stortinget som gir den nødvendige farten på nettopp nett og kraftutbygging.

På særlig ett område trenger markedet hjelp og det er å bygge ned flaskehalsene i Norge. Det vil sikre likere priser og langt mindre støy og øke tilliten til at markedet fungerer som det skal. I dag er de store prisforskjellene langt på vei like krevende som tidvis høye kraftpriser. Utvalget er ikke ubetinget der at det er hensiktsmessig å bygge ned flaskehalsene, noe vi stiller oss svært undrende til.

Men dette og mere vil vi komme tilbake til i vårt høringssvar.