Forventninger til endringer av reguleringen

Foto: Naina Helen Jåma
Olje- og energiminister Terje Aasland har stilt det betimelige spørsmålet om rammereguleringen gir tilstrekkelige incentiver, sett opp mot dagens behov for mere nettkapasitet. Problemstillingen ble tatt opp i et møte med bransjen som ble avholdt denne uken.

Bransjens samlede innspill var at reguleringen er utformet til en annen tid, og ikke lenger passer til dagens og framtidens behov for mere nettkapasitet.

Soleklare forventninger

Denne gangen spilte det ingen rolle hvor selskapene var organisert. Tilbakemeldingene var samstemte fra organisasjonene og de selskapene som var til stede. Dog med litt forskjellig tilnærming med hensyn til hva som kan være de viktigste tiltakene å prioritere for myndighetene, når reguleringen ses på med et mere fremoverlent blikk.

Hvorvidt statsrådens initiativ ender opp i konkrete tiltak, gjenstår å se. Men at det er skapt noen forventninger om dette, er soleklart. Spennet i forslagene fra bransjen er bredt, fra kostnadsdekning for tidlig utredninger (der det ikke er kunder som dekker denne kostnaden) til kost pluss for fremtidige investeringer.

Les også Er nettselskapenes inntektsrammer tilpasset oppgaven?

Kraftledninger kraftmast

Unison tilnærming

Fornybar Norge og Distriktsenergi arrangerte i forrige uke et seminar på Gardermoen om nettreguleringen. Også her var tilnærmingen unison. Noe må gjøres og forventningene til myndighetene er deretter. Også i Arendalsuka på Distriktsenergis arrangementet var tilbakemeldingene fra politikerne at reguleringen må innrettes i en retning der det lønner seg for nettselskapene å komme lenger frem i skoa.

Vi har følgelig sjeldent opplevd en så unison tilnærming i et spørsmål. Og det kan jo hende at bransjen og «bransjepolitikere» har noen poeng myndighetene her bør ta tak i og gjøre noe med. Vi ønsker å ha nettet tilgjengelig for kundene. Det betyr i praksis at når transmisjonsnettet klart for transport av mere kraft, skal det lokale regional og distribusjonsnettet stå klart til å videreformidle denne til kundene.

Fra vår side vil vi prioritere å følge opp dette og nedenfor følger vedlagt våre punkter framlagt på møtet med statsråden.

Trykk på bildet for å se nærmere på punktene som ble presentert under møtet.