Etterlengtet høring om å heve grensen for det funksjonelle skillet

Knut Lockert og Terje Aasland
Allerede før sommeren, under Distriktsenergis årskonferanse, kom olje- og energiminister Terje Aasland med nyheten om at regjeringen ønsker å heve grensen for det funksjonelle skillet. Nå er forslaget sendt på høring. Bildet viser daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert, sammen med statsråden under konferansen i Kragerø.
Under Distriktsenergis årskonferanse i Kragerø før sommeren fortalte olje- og energiministeren om regjeringens forslag om endringer i energiloven knyttet til det funksjonelle skillet. Forslaget om å heve grensen fra 10.000 til 100.000 kunder ble mottatt med stor applaus i salen, og nå er det endelig ute til høring.

For Terje Aasland var Distriktsenergis årskonferanse en perfekt anledning til å fortelle om regjeringens planer, og ikke minst om årsaken til forslaget.

– Det er at regjeringen og jeg tror på at den beste måten å organisere selskapet på, det vet selskapene selv, og ikke vi som sitter på et kontor i Oslo, sa Aasland under sitt besøk i Kragerø.

Nå, noen måneder etter, har Olje- og energidepartementet endelig sendt forslaget på høring.

Energilovens § 4-6 og 4-7 stiller krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og produksjon og omsetning av elektrisk energi mv. Kravet om selskapsmessig skille gjelder alle nettforetak uavhengig av antall nettkunder, mens kravet om funksjonelt skille i dag gjelder for nettforetak med flere enn 10 000 nettkunder.

I høringsnotatet foreslås det endringer i kravet om funksjonelt skille etter energiloven § 4-7 slik at grensen heves til nettforetak med 100 000 eller flere nettkunder. Det foreslås ingen endringer i kravene til selskapsmessig skille.

På lik linje med Distriktsenergi

Fra Distriktsenergis side har forslaget og høringen vært etterlengtet. Saken har vært gjenstand for flere behandlinger i Stortinget tidligere, og foreslåtte grenser for antall kunder har variert fra å gjelde for alle selskaper uansett størrelse og opp igjen til 100 000.

– I Distriktsenergi og blant våre medlemmer ble det god stemning i salen da statsråden gjorde kjent på Distriktsenergis årskonferansen i våres at regjeringen ville løfte kravet til det funksjonelle skillet til å gjelde for selskaper med mer enn 100 000 kunder. Dette er som kjent samme terskel som EU har lagt seg på, og som har vært den foretrukne terskel hele veien fra våre medlemmers side, forteller daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert.

Nå foreligger oppfølgingen fra Kragerø i form av et konkret lovforslag fra regjeringen.

– Distriktsenergi vil selvsagt svare ut dette, men det er vår forventing at forslaget går igjennom som foreslått. Det krever støtte fra SV, men SV har hele veien lagt til grunn 100 000 kunder som det foretrukne innslagspunkt for kravet.

– Bra jobba av regjeringen, avslutter Lockert.