– Energiselskapenes hjelp til Ukraina har vært ekstremt høyt verdsatt

Stortingsrepresentant for Høyre og leder utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide. Foto: Høyre/Hans Kristian Thorbjørnsen
Verden, og ikke minst Europa, har endret seg mye de siste årene. Vi har spurt Ine Eriksen Søreide hva det innebærer for energiselskapene.

Denne uken har EnergiRike-konferansen gått av stabelen i Haugesund, der Distriktsenergi har vært til stede for å lære og representere medlemmene på en arena som belyser hva energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skifte, innovasjon og næringsutvikling.

Globale endringer og hva disse endringene betyr for Norge har vært på agendaen under konferansen. I den forbindelse fortalte Ine Søreide Eriksen, som er stortingsrepresentant for Høyre og leder utenriks- og forsvarskomiteen, om den utenrikspolitiske situasjonens påvirkning for Norge og Europa de siste ti årene.

Etter foredraget hennes benyttet vi anledningen til å spørre henne om utfordringene energiselskapene står i, nå som Europa ser ut som det gjør.

– Energiselskapene har andre utfordringer nå enn hva de hadde for fem til ti år siden, og det sikkerhetspolitiske bildet rundt oss gjør også at risikoen tidvis blir større. Derfor må kontakten med myndighetene være veldig god. Det må være en god forståelse av hva trusselbildet er, og hva risikofaktorene er.

Søreide Eriksen trekker i den forbindelse inn krigen i Ukraina som et eksempel, og kommer med en oppfordring til energiselskapene i tiden som kommer.

– I situasjonen vi har vært i det siste halvannet året, med fullskala krig i Ukraina, er det klart at den hjelpen som veldig mange energiselskaper har gitt til Ukraina har vært ekstremt høyt verdsatt. Det syns jeg det er viktig at energiselskapene fortsetter med. Både fordi det finnes kompetanse, men også mulighetene til å hjelpe til med å reparere, og mulighetene til å få energien i gang igjen, som er så viktig for Ukraina etter hvert som brutaliteten fra Russland fortsetter, sier hun.