Arendalsuka: Hvordan øke kapasiteten i kraftnettet raskt?

Firkantede bilder av representanter for kraftbransje og -industri, samt politikere.
Disse møter du på Arendalsuka: Terje Halleland (medlem av energi- og miljøkomiteen, FrP), Åslaug Haga (administrerende direktør i Fornybar Norge), Knut Lockert (daglig leder i Distriktsenergi), Tore Langset (leder av RME), Marianne Sivertsen Næss (leder av energi- og miljøkomiteen, Ap), Ådne Naper (fylkespolitiker og sentralstyremedlem, SV) og Stein Øvstebø (leder for Hydros nettavdeling)
Over hele landet står kunder i kø for å koble seg på kraftnettet. Det grønne skiftet står på vent og vi risikerer at fremtidsrettede arbeidsplasser, industri og næringskunder rømmer landet. Hva skal til for å få opp farten? Vi tar diskusjonen under Arendalsuka.

Tirsdag 15. august inviterer vi bransje, politikere og industri til paneldebatt på Fornybarbåten i Pollen under Arendalsuka for å diskutere hvordan vi kan håndtere kapasitetsutfordringene vi møter på best mulig vis.

Det er en felles forståelse at vi må få opp farten i Norge, noe Energikommisjonen også har påpekt i rapporten «Mer av alt – raskere». Nå trenger vi mer nett og mer produksjon. Heller ikke ny, fornybar produksjon av noe omfang kommer med mindre vi øker nettkapasiteten i den grad behovet tilsier.

Sammen med Energikommisjonen peker også Strømnettutvalget på utfordringene som venter oss sammen med mulige tiltak. Regjeringen gjør det samme i sin handlingsplan for å få fart på nettutbyggingen.

Samler et bredt panel

Det er et sammensatt panel som utfordres til å tenke utenfor boksen for å finne løsninger på den ekstraordinære situasjonen vi står i, der manglende nettkapasitet preger hele landet.

Velkomst og innledning

Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi
Tore Langset, leder av RME

Paneldebatt med

Åslaug Haga, administrerende direktør i Fornybar Norge
Terje Halleland, medlem av energi- og miljøkomiteen, FrP
Ådne Naper, fylkespolitiker og sentralstyremedlem, SV
Marianne Sivertsen Næss, leder av energi- og miljøkomiteen, AP
Stein Øvstebø, leder for Hydros nettavdeling og leder i Norsk Industris infrastrukturutvalg

Under arrangementet på Fornybarbåten i Pollen under Arendalsuka ønsker vi en bred diskusjon av de åpenbare tiltakene som kan bidra til økt tempo: prioritering av tilknytningskøen, nettreguleringen, økte midler til konsesjonsmyndighetene, samarbeid med kommunene og en bedre koordinert kraftbransje.

Bli med!

Tirsdag 15. august 2023
15:30–16:30
Arendal, Fornybarbåten i Pollen
Arrangør: Distriktsenergi