Aasland svarer om det funksjonelle skillet og løftet i Hurdalsplattformen

Olje- og energiminister Terje Aasland deltok på Distriktsenergis årskonferanse 2022 – en arena han synes er viktig for å lytte til kraftbransjen. Bransjen lyttet også til ham da han fortalte om det funksjonelle skillet og utjevning av nettleie fra scenen i Kragerø.

Aasland benyttet nemlig anledningen til å fortelle om regjeringens forslag om endringer i energiloven knyttet til det funksjonelle skillet. Ifølge Aasland har det vært en lang diskusjon om hvordan vi skal organisere kraftselskapene, der det funksjonelle skillet har vært et sentralt tema i forbindelse med det.

– Nå sender vi ut på høring en endring av energiloven som gjør at vi hever grensen for det funksjonelle skillet fra 10.000 kunder til 100.000 kunder, og årsaken til det er at regjeringen og jeg tror på at den beste måten å organisere selskapet på, det vet selskapene selv, og ikke vi som sitter på et kontor i Oslo, forteller Aasland.

Avslutningsvis ble han også konfrontert med løftene i Hurdalsplattformen. Der heter det regjeringen vil innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i Norge. På spørsmål om når og hvordan regjeringen vil levere på det, svarer olje- og energiministeren følgende:

– Det er et veldig viktig tema. Det at vi sørger for likere kostnad for transport av strøm ut til oss som kunder er viktig. Jeg håper å kunne sette i gang det arbeidet allerede til høsten, sånn at vi vår en mer forutsigbar ordning enn det som har vært tilfelle nå. Nå har det vært bevilgninger over statsbudsjettet som har dannet grunnlaget. Det kan være at vi skal fortsette med det, jeg vil ikke avvise det, men det blir veldig ofte veldig uforutsigbart for den posten har variert veldig, fra 10 millioner kroner til ingenting til veldig store summer igjen. Det å få en mer permanent ordning som gjør forutsigbarheten større for kundene er viktig, men også for nettselskapene.