Tre har blitt til én – blir til InfraNord

Oddbjørn Samuelsen i InfraNord.
Det har skjedd en betydelig endring i energisektoren i Finnmark. De tre kraftlagene Repvåg, Luostejok og Nordkyn har fusjonert.

Det er Oddbjørn Samuelsen, tidligere everksjef i Repvåg Kraftlag, som er InfraNords nye administrerende direktør. Mens arbeidstittelen på selskapet så langt har vært Midt-Finnmark Kraftlag, vil det nye InfraNord-navnet vedtas av det kommende årsmøtet.

I et intervju med Radio Nordkapp forteller Samuelsen om prosessen de tre selskapene har vært gjennom, og hvilke tanker og visjoner han har for det nye selskapets fremtid.

Samlet styrke

Over det siste året har selskapene arbeidet for å smelte sammen til én organisasjon. Denne prosessen har ikke bare involvert logistiske og operative utfordringer, men også vært en følelsesmessig reise.

– Det er med en viss følelse av vemod at Repvåg Kraftlag som selskap er helt borte fra alle offentlige registre, forteller Samuelsen til radiokanalen.

Samtidig er det starten på noe nytt. InfraNord markerer en ny æra, med en ny ledelse og en sterkere, mer enhetlig tilstedeværelse i regionen.

At morselskapet vil operere under navnet InfraNord SA en beslutning som ble tatt etter en omfattende navnekonkurranse og en grundig vurderingsprosess.

Les også Kraftlag i Midt-Finnmark utreder mulig fusjon

Kraftlinje på fjellet

Geografisk balanse

En viktig del av fusjonsprosessen har vært å sikre at alle regioner og tidligere selskaper er rettferdig representert i den nye organisasjonen. Det er lagt stor vekt på geografisk balanse, både i ledelsen og blant medarbeiderne. Dette inkluderer en åpen søkeprosess for stillinger, hvor ansatte fra de tre opprinnelige selskapene kunne søke på relevante stillinger i den nye organisasjonen.

– Vi har blitt enige om å ta den geografiske dimensjonen med oss, slik at alle de tidligere selskapene vet at de har fått noen inn i sentrale posisjoner, sier Samuelsen til Radio Nordkapp.

Store avstander – tette bånd

Med en samlet arbeidsstokk på 83, ser Samuelsen fram til det som ligger foran det nye selskapet. Han understreker viktigheten av den personlige kontakten mellom kolleger, selv i en tid der digitale møteplattformer som Teams er mer og mer vanlig.

– Det er viktig med tilstedeværelse, så alle lederne må ha kontordager ute. Lederne har medarbeidere på alle avdelinger, så vi jobber litt desentralt. Det er klart at det er krevende, spesielt på vinterstid, så det blir mye bruk av Teams. Det går greit, så lenge du har hatt noen fysiske møter og blir trygg på hverandre først, avslutter han.