Her er de nominerte til teknologi- og innovasjonsprisen 2022

Etter en omfattende vurderingsrunde har DNV kommet fram til tre nominerte til Distriktsenergis teknologi- og innovasjonspris for 2022 – og om kort tid offentliggjøres vinneren.

Siden 2019 har Distriktsenergi delt ut teknologi- og innovasjonsprisen for å synliggjøre arbeidet med – og betydningen av – medlemmenes innovasjonsarbeid. I år er det en tett kamp mellom de tre selskapene som er nominert. Årets vinner offentliggjøres under Distriktsenergis årskonferanse i Kragerø fra 31. mai til 2. juni.

Linja AS

Virksomheten har flere prosjekter innenfor en rekke forskjellige områder. De har etablert en organisasjon med en klar innovasjonskultur, der medarbeidere får frihet og mulighet til å utvikle og implementere innovasjoner og forbedringer. Et bevis på dette er monteringssystemet «Forenkla traversmontasje», der medarbeidere på Linja AS utviklet en raskere og mer kostnadseffektiv metode for montering av kraftstolper. Det er et godt eksempel på en realisert, målbar forbedring i virksomheten og viser gevinster av innovasjoner innenfor allerede etablerte prosesser og metoder.

Linja AS har videre et tydelig kundefokus med sine prosjekter og initiativ, fra deres pilotprosjekt for en fleksibilitetsplattform der lokale kunder kan delta, til deres digitaliseringsreise som har som uttalt mål å setta kundens behov og opplevelse i sentrum.

Vidju Holding

Med Hallingdal kraftnett i spissen jobber Vidju Holdning med en rekke innovasjonsprosjekter. Det er tydelig at Hallingdal kraftnett har en sterk innovasjonsvilje og legger til rette for at ideer og innovasjoner som identifiseres av medarbeiderne løftes frem, testes og implementeres. Et godt eksempel er deres satsing på tilstandsbasert vedlikehold. Konseptet er basert på å oppdage potensielle nettfeil ved hjelp av lydsensorer og kunstig intelligens. Det var en idé som oppstod internt. Selskapet har etablert et Teknikkforum som gir mulighet for medarbeidere å diskutere og teste sine idéer.

Et annet viktig område er utvikling av et konsept for lading av elbiler. Systemet skal kunne fungere for alle leverandører av ladetjenester og tar inn informasjon fra Nord Pool, samtidig som det også kan ta hensyn til Hallingdal kraftnetts aktuelle nettariffer.

Sodvin

Sodvin utmerker seg med sin metodiske og vitenskapelige tilnærming til innovasjon, og har etablert innovasjon som en innramming av virksomheten. Utgangspunktet er kundefokus. Selskapet jobber for å skape verdi for kundene – på en bedre måte enn andre. Det har blant annet ført til en lønnsom vekst i omsetning (140 % vekst siden 2019) og ekspansjon ut av den tradisjonelle kraftbransjen.

Sodvin har utviklet en attraktiv løsning for energistyring i bedriftsmarkedet (Spart) og har en anerkjent IT-løsning for treningssentre (Xakt). Systematisk satsing på digitalisering av egen virksomhet har vokst til et selvstendig forretningsområde med fokus på skytjenester. Det er også interessant å notere at for å videreutvikle Sodvin Økonomi, som leverte regnskaps- og administrative tjenester blant annet innad i Sodvin, er virksomheten solgt og fusjonert inn i en større regional aktør innen regnskap og HR (Admento).

Tidligere vinnere

2019: Ringerikskraft
2020: Ren Røros
2021: Øvre Eiker Energi

Premisser

  • Vinneren må være medlem i Distriktsenergi
  • Man kan ikke vinne for samme aktivitet mer enn én gang, men et selskap kan nomineres for samme aktivitet flere år etter hverandre
  • Et selskap kan bli nominert innenfor alle virksomhetsområder det driver med
  • Innovasjon vektlegges i større grad enn teknologi