– Det er fortsatt mulig å bruke hodet?

Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi.
– Hvor ble det av det gode skjønnet og evnen til å prioritere, spør Knut Lockert i denne kommentaren.
I en verden der NVE ikke får unna oppgavene sine raskt nok, der RME utsetter saker grunnet mye å gjøre, sender RME ut et varsel til ni nettselskaper om at det navnet de har valgt på nettselskapet muligens ikke er innenfor regelverket i NEM forskriftens regler om at nettselskapet skal «skille seg klart fra» andre foretak i det integrerte foretaket i § 4-18. Hvor ble det av det gode skjønnet og evnen til å prioritere?

I en verden der NVE ikke får unna oppgavene sine raskt nok, der RME utsetter saker grunnet mye å gjøre, sender RME ut et varsel til ni nettselskaper om at det navnet de har valgt på nettselskapet muligens ikke er innenfor regelverket i NEM forskriftens regler om at nettselskapet skal «skille seg klart fra» andre foretak i det integrerte foretaket i § 4-18. Hvor ble det av det gode skjønnet og evnen til å prioritere?

Kraftbransjen står i dag oppe i store viktige og avgjørende oppgaver for å levere på det grønne skiftet. Vi vet vi trenger mer produksjon de kommende årene og vi vet at det må bygges betydelig med kraftnett for å møte en sterkt stigende etterspørsel etter tilknytning til nettet i hele landet. Dette er krevende, men nødvendig. Det er krevende blant annet fordi konsesjonsbehandlingen tar tid i ett underbemannet NVE. Det oppleves derfor noe umusikalsk at en nå skal bruke ressurser fremover på og diskutere om navnet på nettselskapet er nøytralt nok i forhold til annen virksomhet i konsernet, eller ikke.

Nytteverdien til disse reglene kan åpenbart diskuteres, men de er der og de skal forvaltes av et RME. Men her skal myndighetene bruke skjønn, og helst et godt skjønn. Uansett hva RME måtte mene er det ikke noe krav til eiermessig skille i Norge, men et krav til et selskapsmessig skille. Det betyr at både nett og produksjon og eventuelt annen virksomhet lever sammen i et konsern, der hensiktsmessigheten med forskriftens §4-18 synes å være at nettselskapet i dette konsernet skal gjemmes bort så langt som mulig. Kundene skal tydeligvis helst ikke vite noe om dette, for da utfordrer man nøytraliteten. Litt underlig er det jo.

Respekterer formålet

Det betyr ikke at vi ikke respekterer formålet bak reglene som er å tilrettelegge for effektiv konkurranse i markedet for kraftomsetning og hindre uheldige vridninger i kraftmarkedet og annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet. Men vi er vel ikke der i disse sakene, selv om vi respekter at det kan være noe forskjell på de ni selskapene som har fått et slikt varsel fra RME?

Nettselskapene har de siste årene fått ett hav av regler å forholde seg til for å sikre selskapenes nøytralitet. Det er stort sett forståelige regler, men la oss ikke trekke dette ut til det absurde. Vi bør også ha i mente siste vinters håndtering av strømstøtteordningen, der nettselskapene tok tak på vegne av landets strømselgere etter ønske fra myndighetene og gjennomførte denne. Dette stikk i strid med de nøytralitetsbetraktningene som ellers er lagt til grunn i forholdet mellom strømselger og nettselskap de siste årene. Så når det kom til stykket var ikke nøytraliteten så viktig likevel. Men nå vurderer man altså å dra strikken helt ut igjen og pålegge navnendringer på ni nettselskaper ut fra en teoretisk nøytralitetsbetraktning.

Unngå regelrytteri

Vi har store oppgaver foran oss og vi trenger å være frampå i skoa. Det å bruke tid og penger på om nettselskapets navn er innenfor et regelverk, der det er rom for bruk av et godt skjønn fra myndighetene gir ikke fremoverlente selskaper. Det oppleves som regelrytteri og gir frustrerte selskaper som lurer på hva myndighetene bruker tiden sin på, særlig når vi vet at mange venter på svar fra NVE/RME i viktige saker som trekker ut i det uendelige.

Om RME griper inn mot noen av disse selskapene, bør det være fordi reglene ikke gir noe annet valg, ikke fordi RME velger dette.

Dette er selskapene som har fått varsel, ifølge Europower.

NettselskapTilknyttet selskap
DE NettDrangedal Energi Holding
KE NettKlepp Energi
LnettLyse
Meløy NettMeløy Energi
RK NettRauland Kraftforsyningslag
S-NettSvorka
SuNettSunndal Energi Holding
Vang EnergiverkElvang Holding
VonettVoss Energi
Kommentaren ble først publisert hos Europower.