Tar nå grep for å rydde opp

Vi applauderer alle tiltak som kaster verstingene ut av markedet, skriver Åslaug Haga og Knut Lockert.

Debattinnlegget ble først publisert av Nettavisen.

Mange strømleverandører har fått kritikk for strømavtalene de tilbyr sine kunder. Noen få har også fått bøter på flere hundretusen kroner for villedende markedsføring. Sånn skal vi naturligvis ikke ha det.

Derfor er det bra at regjeringen nå vil stille strenger krav til selskaper som ønsker å drive med strømsalg, slik bransjen selv har foreslått. Det skal bli vanskeligere å få konsesjon, og lettere å miste den. I tillegg vil Forbrukertilsynet slå hardt ned på selskaper som bryter markedsføringsloven.

Det er noen få useriøse som ødelegger for majoriteten av de over 100 selskapene som selger strøm i Norge. Vi applauderer alle tiltak som kan kaste verstingene ut av markedet.

Det skal lønne seg å drive seriøst, til kundenes beste. Det er en selvfølge at alle skal følge lover og forskrifter.

Tilliten har fått seg en knekk

Klagesakene som er omtalt den siste tiden, spenner over et bredt spekter. I noen tilfeller bærer det preg av rent lureri, hvor selskap urettmessig har flyttet kunder fra gunstige til mindre gunstige avtaler.

Men i mange tilfeller handler det om mangelfull informasjon, eller at selskapene har trådt feil i regelverket, uten intensjon om å lure noen. Angrerett-saken er et eksempel på dette.

Det er ingen tvil om at tilliten til strømselskapene har fått seg en knekk. Og det er bare selskapene og bransjen selv som kan gjenreise denne tilliten.

Derfor har bransjeforeningene Fornybar Norge og Distriktsenergi etablert Trygg strømhandel i samarbeid med DNV (Det Norske Veritas). Dette er en ordning hvor strømleverandørene må tilfredsstille en rekke krav for å bli sertifisert.

Forplikter seg til høyere standarder

Ordningen har ligget i forkant av lovverket, blant annet med krav om at produktnavn ikke skal kunne forveksles og tydelig informasjon om hvilke betingelser som gjelder etter en kampanjeperiode.

Nå strammes kravene ytterligere til, med forbud mot dør- og gatesalg, og opptak av samtalen ved telefonsalg. Her har det nemlig vært mange klagesaker tidligere.

Men det viktigste er kanskje kravene til opplæring av medarbeidere og systematisk forbedring av kundehåndteringen. I tillegg til årlig rapportering til DNV som også foretar stikkprøver. Dette bidrar til å skjerpe selskapene og at de utvikler seg i enda mer kundevennlig retning over tid.

Per i dag er 24 selskaper sertifisert, og de dekker rundt 80 prosent av strømkundene i Norge. Med så mange kunder forekommer det naturligvis klagesaker. Men når du velger en strømleverandør som er med i Trygg strømhandel, vet du at de har forpliktet seg til den høyeste standarden i bransjen.

Derfor har prisportalen elskling.no begynt å merke avtaler fra leverandører som er med i ordningen.

Felles innsats fra bransje og myndigheter vil bidra til et tryggere strømmarked. Men til syvende og sist er det kundene som bestemmer hvilke leverandører og avtaler som har livets rett.