Regjeringen justerer innføringen av ny nettleiemodell

Skog, regnbue og strømlinje.
Distriktsenergi er glade for å registrere at regjeringen nå omsider kommer med regler for utformingen av nettleien, etter en lang periode med mye frem og tilbake rundt regelverket på dette området. Fra vår side er det aller viktigste at det nå kommer incentiver gjennom utformingen av nettleien til å jevne ut forbruket gjennom døgnet på en slik måte at dette kan bidra til å redusere behovet for nettutbygginger. Vi håper at dette vil skape ro rundt regelverket og blir en god start på et regelverk vi over tid vil høste erfaringer fra og utvikle videre til fellesskapets beste.

Vi registrerer at her legger regjeringen seg prinsipielt på sitt opprinnelige forslag om at energileddet kan utgjøre maksimalt 50 % av inntektene til nettselskapene etter en overgangsperiode på to år dvs fram til 1.7.2024, og ikke minimum 50 % som ble foreslått av organisasjonene (28 organisasjoner og selskaper, inklusive Distriktsenergi).

Dette er utformet på følgende måte i pressmeldingen til OED:

«Etter innspill fra flere organisasjoner og nettselskaper har regjeringen beslutte å innføre en overgangsperiode på to år for kravet om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av inntektene til nettselskapene».

I pressemeldingen presiseres også følgende: «Øvrige bestemmelser i forskriften trer i kraft som planlagt 1. juli 2022.«

Slik vi vurderer dette gir dette nettselskapene en betydelig grad av frihet til å utforme sin nettleie, gitt at de opererer innenfor forskriftens øvrige bestemmelser og passer på at energileddet om to år utgjør maksimalt 50% av inntektene til nettselskapene.

OEDs pressemelding kan du lese her