Massiv medieomtale og opphetet debatt om strømprisforskjellene

Faksimiler av medieoppslag
Faksimiler hentet fra Fædrelandsvennen, Nordlys, Nordnorsk debatt, Nationen, Byggfakta Bolig og Fremover.
Strømkrisen har vært en av de mest omtalte sakene de siste månedene, med avisoverskrifter preget av stadig nye strømprisrekorder. En av de mest fremtredende utfordringene handler om de store prisforskjellene for kunder nord og sør i landet.

Et enkelt søk i mediearkivet til Retriever viser at strømprisene er omtalt i nærmere 28.500 medieoppslag siden oktober i fjor. Omtalen handler om alt fra økende strømpriser lokalt og regionalt, strømsparetips, utenlandskabler og regjeringens kompensasjonsordning – for å nevne noe.

Det er stor forskjell på hvordan strømkrisen slår ut for folk flest, avhengig av hvor i landet man bor. De store strømprisforskjellene mellom Nord-Norge og Sør-Norge har derfor vært blant sakene som har skapt debatt blant aktører og interessenter med ulike innfallsvinkler og synspunkter. Det gjenspeiles i omtalen.

Oppslag som eksplisitt nevner prisforskjellene mellom Nord-Norge og Sør-Norge utgjør seks prosent av den generelle omtalen av strømprisene. I tillegg til omtale i de riksdekkende mediene, utmerker region- og lokalmediene seg med en høy andel av omtalen, og er blant kildene som topper listen over flest publiserte oppslag. Derfor er det ingen stor overraskelse at det er medier med Nord- og Sør-Norge som geografisk nedslagsfelt som gjør seg gjeldene på listen. Nordlys, Nordnorsk debatt, Rana Blad, Avisa Nordland, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad er blant dem.

Noe av det som utmerker seg er at denne omtalen består av en god del meningsbærende oppslag, som ledere, kronikker, kommentarer og annet innsendt stoff. En av aktørene som debatteres heftig er Statnett. Overordnet omtales Statnett i over 3.000 oppslag gjennom perioden, der ni prosent er direkte knyttet til strømprisforskjellene mellom Nord- og Sør-Norge. Distriktsenergi har også vært en svært aktiv deltaker i omtalen og debatten. Etter at Distriktsenergi foreslo at det skulle opprettes et uavhengig faglig sterkt utvalg til å utfordre Statnett til å se nærmere på mulighetene for å dempe prisforskjellene mellom nord og sør, tok det nærmest av i media. Av den totale omtalen av Distriktsenergi i perioden, omhandler 72 prosent strømprisene. Av denne omtalen er 64 prosent av oppslagene knyttet til nord-sør-problematikken.

Mediesøkene er gjort i perioden 01.10.21-13.02.22.