Enklere avtaler med standard for spotpris

Olje- og energiminister Terje Aasland og barne- og familieminister Kjersti Toppe.
Olje- og energiminister Terje Aasland og barne- og familieminister Kjersti Toppe vil ha strømavtaler som alle kan forstå. (Foto: Naina Helen Jåma NTB / Kommunikasjon og Astrid Waller)
Dyre og forvirrende strømavtaler har preget deler av markedet i lang tid. Nå vil en ny standard for spotprisavtaler gjøre kjøp av strøm enklere for forbrukerne og få bukt med useriøse aktører.

Sammen med Fornybar Norge og Samfunnsbedriftene Energi, møtte Distriktsenergi olje- og energiminister Terje Aasland og barne- og familieminister Kjersti Toppe for å diskutere et forslag til en standard spotprisavtale.

Med en standardavtale vil kun påslag per kilowattime og månedsavgift være det som skiller strømselskapene fra hverandre. Det vil gjøre det tryggere og lettere for kundene å manøvrere i det som så langt har vært et uoversiktlig marked.

Fra møtet med Aasland og Toppe mandag 20. februar 2023.

– Dette er et grep som gjør det enklere å være strømkunde i Norge i dag. Det gjør at det blir enklere å sammenlikne tilbud, og det vil skjerpe konkurransen i markedet. Det kommer alle norske strømkunder til gode, sier Toini Løvseth, direktør for marked og produksjon i Fornybar Norge i en pressemelding.

Standardavtalen, som er fremforhandlet av Fornybar Norge i dialog med Forbrukertilsynet, fikk gode skussmål fra Aasland. Han mener standard spotpris kan være på plass nærmes umiddelbart.

– Organisasjonene har jobbet godt og konstruktivt og har fått på plass en standard spotprisavtale som de kan tilby strømsalgselskapene i løpet av denne uka. Dette kan være i markedet i løpet av veldig kort tid, kanskje allerede denne uka, sier Aasland til NTB.

Kommer i tillegg til Trygg strømavtale

Distriktsenergi og Fornybar Norge etablerte allerede i starten av 2021 en sertifiseringsordning for strømleverandører – Trygg strømhandel – i samarbeid med DNV. Ordningen har ligget i forkant av lovverket og stiller en rekke krav til salg og markedsføring av strøm, slik at strømkundene skal få god produktinformasjon.

Den nye standardavtalen for spotpris vil bli en del av arbeidet med Trygg strømhandel, som i dag dekker omtrent 80 prosent av alle kundene i Norge. Distriktsenergi håper alle medlemmene tar avtalen i bruk så raskt som mulig.