Strømkrisen: Noe må skje, men det finnes ingen quick fix

Fra Distriktsenergi og Naturressurskommunenes Arendalsuka-arrangement «Uholdbare store regionale forskjeller i nettleie og kraftpriser – krever handling». Fra venstre: Caroline Lund (Naturressurskommunene), Stein Erik Lauvås (Ap), Tor Reier Lilleholt (Volue Insight), Marius Arion Nilsen (Frp), Eivind Reiten (Altor) og Knut Lockert (Distriktsenergi).
Strømkrisen var det store temaet da Distriktsenergi og Naturresurskommunene inviterte til sine arrangementer på «Fornybarbåten» under Arendalsuka på tirsdag. Her var en rekke aktører til stede for et tilbakeblikk, en statusoppdatering for situasjonen slik den ser ut i dag, samt en titt inn i krystallkula for å spå hvordan strømkrisen kan løses i tiden som kommer.

Gjennom dagen stod Distriktsenergi og Naturressurskommunene, som er en paraplyorganisasjon for kommunenettverk som er vertskap for ulike typer naturressurser, for to arrangementer: «Uholdbare store regionale forskjeller i nettleie og kraftpriser – krever handling» og «Norsk energi – et nasjonalt gode eller Europas redning?»

Uholdbare store regionale forskjeller i nettleie og kraftpriser – krever handling

Vi har opplevd store forskjeller på strøm i landet den siste tiden, med lave priser i nord og stadig nye prisrekorder i sør. Kraftprodusentene i deler av Norge tjener store penger til sine offentlige eiere, mens eiere av kraftprodusenter med lav pris får intet overskudd å fordele på gode formål.

I Norge har vi også store forskjeller i nettleien. På dette området har regjeringen i Hurdalserklæringen sagt at de skal levere en utjevningsordning som jevner ut prisene på nettleien mellom regioner i Norge.

Forskjellene kan ikke fortsette, og det var nettopp det som var utgangspunktet for arrangementet. Hva vil politikerne gjøre for å løse utfordringene på en god måte?

For å diskutere forskjellene var flere politikere til stede på «Fornybarbåten»: Marius Arion Nilsen fra Frp (medlem av Energi- og miljøkomiteen), Stein Erik Lauvås fra Ap (medlem av Energi- og miljøkomiteen), i tillegg til tidligere Sp-politiker, Eivind Reiten, som også blir omtalt som Energilovens far. Analysesjef i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt, bidro med innsikt og analyser av situasjonen, mens Knut Lockert fra Distriktsenergi og Caroline Lund fra Naturresurskommunene stod for spørsmål og betraktninger fra hvert sitt ståsted.

En rekke synspunkter og argumenter kom fram under debatten, men én ting forener representantene som var til stede: Det finnes ingen quick fix på utfordringene.

Eivind Reiten oppfordret blant annet til å puste med magen.

– Vi befinner oss i ytterpunktene av hva situasjonen vi nå står i har å by på. Derfor må vi børe forsiktige med å designe løsninger som om dette er en normalsituasjon.

Stein Erik Lauvås var også tydelig på at det ikke finnes én enkel løsning på strømkrisen, men at vi trenger et godt og sterkt innlandsnett som fungerer etter hensikten.

– Hvis noen i Europa kan få stell på dette, så er det Norge. Det står på hvordan vi skal bruke pengene og hvilke kloke valg vi skal ta. Vi må vite hva vi gjør, slik at vi ikke biter oss selv i baken, sa han.

Frps Marius Arion Nilsen var på sin side opptatt av at vi må sikre oss selv før Europa.

– Mest sannsynlig har vi en ny regjering om noen år som kan ta tak i problemstillingene med politikk, sa han med glimt i øyet.

– Norge er tuftet på rimelig og fornuftig tilgang på vannkraft, så vi må bevare og videreutvikle det. Vi skal samarbeide med Europa, men ikke på bekostning av våre egne behov. Det er ingen tvil om at det blir volatilt, og det blir et veldig komplekst system fremover, fortsatte han.

Utjevning av nettleien

Avslutningsvis ble også utjevning av nettleien diskutert, der løftet i Hurdalsplattformen var noe som ble trukket fram. Det har i lengre tid vært en viktig sak for Distriktsenergi. Dermed var det nærliggende for Distriktsenergi å spørre Arbeiderpartiets representant om nettopp det.

– Selvsagt skal vi levere på Hurdalsplattformen. Vi har folk som jobber for å finne en god løsning på det, med statlig og politisk kontroll, svarte Stein Erik Lauvås på spørsmålet.

Norsk energi – et nasjonalt gode eller Europas redning?

Under dagens andre arrangement fikk de oppmøtte høre hva organisasjonene stortingspolitikere mener om energiforsyningen og energiprisene på kort og lang sikt.

Her stilte Arbeiderparti-politiker og leder av Energi- og miljøkomiteen, Marianne Sivertsen, sammen med Høyre-politiker og medlem av samme komité, Bård Thorheim.

Under dagens andre arrangement fikk de oppmøtte høre hva organisasjonene stortingspolitikere mener om energiforsyningen og energiprisene på kort og lang sikt. Her stilte Arbeiderparti-politiker og leder av Energi- og miljøkomiteen, Marianne Sivertsen, sammen med Høyre-politiker og medlem av samme komité, Bård Thorheim.