Statnett advarer

Statnett advarer, det går mot knapphet både på effekt og energi fremover. Det trengs mer produksjon og det må ikke tukles med prismekanismen som sikrer balanse mellom produksjon og forbruk. Et betimelig innspill og klare råd fra Statnett som vi stiller oss 100 % bak i Distriktsenergi.

Det er åpenbart krevende å være politiker med dagens energipolitiske utfordringer med kraftpriser vi aldri har sett før og et Europa tidvis på vakleføtter grunnet en rekke omstendigheter, der Putins invasjon av Ukraina ruver på toppen av alle forhold som har sendt kraftprisene til himmels. Vi er ikke av de som hevder at markedet fungerer slik vi ønsker nå, med store prisforskjeller mellom områder og priser ingen av oss ønsker. Men derfra til å foreslå løsninger som punkterer det eneste verktøyet vi har som balanserer tilbud og etterspørsel vil vi advare mot.

Behov for å gjøre noe

Dog har vi stor respekt for ønsket og behovet for å gjøre noe, all den stund en rekke av landets bedrifter møter utfordringer av det mindre hyggelige slaget med de skyhøye kraftprisene vi ser nå.

Gode støtteordninger til landets husholdninger har fungert, uten at man har tatt bort incitamentet til å redusere strømforbruket. Også landets bedrifter har, dog på ganske «trange» vilkår hatt et mulighetsrom til å få en viss støtte fra staten. Denne type ordninger som ikke utfordrer prismekanismen, skjønner vi godt er gjenstand for diskusjon blant landets politikere.

Men det vi alle vet, og Statnett og en rekke aktører forteller oss, er at vi går mot en situasjon der vi kommer i en underskuddssituasjon med hensyn til energi allerede i 2027 og at vi går i samme retning med hensyn til den viktige effektballansen. Det som i snitt vil sikre Norges bedrifter og husholdninger lavere priser enn i landene rundt oss, er at vi fortsatt har mer kraft i Norge enn det vi trenger selv. Da må det bygges mer kraftproduksjon i Norge. Industrien selv understreker dette. Det tar tid og utfordrer lokalsamfunn og det økologiske mangfoldet, men alternativet er antagelig enda verre. Vi får høyere kraftpriser med mindre vi bygger, og vi bidrar ikke til det grønne skiftet med å stoppe klimaendringene slik vi burde.

Vi vil bli overrasket om ikke Energikommisjonen kommer til å understreke den samme faktaforståelsen og at denne kommer til å påpeke at det må bygges mer kraftproduksjon i sin rapport som legges fram 1. februar. Da blir det krevende for Stortingets politikere å ikke ta denne energiutfordringen på alvor fremover. Og vi tror det også er noe av hensikten med rapporten til kommisjonen.

Ingen kvikk fiks

Det er ikke noe kvikk fiks på dette, som de fleste politikere med rette forteller oss, for da hadde man jo gjort det for lengst. Og det har de rett i. Også opposisjonen bør innse dette, og det skal Høyre ha som det største opposisjonspartiet, at de innrømmer at kraftprisene hadde vært de samme om de hadde styrt. Ideen om å dekoble kraftmarkedet vårt fra omverden bør selvfølgelig legges bort så fort som mulig. Det vil definitivt ikke gi oss den etterlengtede produksjonen som Statnett nå forteller i klare ordelag at vi trenger fremover. Det ville også punktere Norges beste kort mht. klimaendringene, som er å utveksle energiformer med forskjellige egenskaper med våre naboer.

All ære til Statnett for at de i klare ordlag forteller hva som er den faktiske situasjonen fremover og at dette formidles direkte til ansvarlige myndigheter. Nå kan ingen si at det ikke er sagt fra.