Samfunnsøkonom om strømpriskrisen: – Vi må ha is i magen

Berit Tennbakk fra THEMA
Samfunnsøkonom og partner i THEMA Consulting, Berit Tennbakk (Foto: THEMA Consulting)
Til daglig jobber Berit Tennbakk i THEMA Consulting med markedsdesign og analyser av reguleringer for oppdragsgivere som NVE, OED, Statnett og Energi Norge, men i månedsskiftet mai-juni tar hun turen til Kragerø for å delta på Distriktsenergis årskonferanse.

Konsulentselskapet THEMA jobber med kraftmarkedet og kraftsektoren, delt inn i tre forretningsområder som henger sammen: Markedsanalyse, regulering og markedsdesign og strategi. Selskapet består av over 30 ansatte, og har vokst jevnt og trutt siden starten i 2010. Siden den gang har kraftmarkedet blitt stadig viktigere med tanke på klima, omstilling og elektrifisering.

– Det har også utvidet kompetansen i vår, forteller Berit Tennbakk som er partner i selskapet.

Står på scenen i Kragerø

Tennbakk vil dele av sin egen kompetanse i Kragerø. Samfunnsøkonomen er nemlig blant foredragsholderne som deltar på årskonferansen under overskriften «Strømpriskrise og energimarkedet», og hun gir oss en smakebit av hva publikum kan vente seg.

– Under årskonferansen skal jeg snakke om kraftmarkedet og hvordan det fungerer. Jeg mener at markedet er det beste verktøyet vi har for å koordinere beslutningene mellom markedsaktørene, og for å få den beste utnyttelsen og utviklingen av ressursene. Mange legger skylden på markedet for prisutviklingen, men markedet reflekterer det som er det underliggende bildet, sier Tennbakk.

Hun kommer også til å si noen ord om de forskjellige forslagene til inngrep i markedsmekanismene.

– Jeg mener at man ikke bør gjøre inngrep i markedet, men at det fungerer godt. Vi har et vannkraftsystem som svinger, derfor er vi blant annet avhengige av import og eksport. Vi må huske hvilken nytte vi har av utvekslingen. Akkurat nå er det høye priser, og da får det ekstreme utslag, men vi kan ikke planlegge med utgangspunkt i en ekstremsituasjon som den vi står i nå.

I stedet for å ty til forhastede inngrep, mener Tennbakk at vi må ha is magen.

– Det er bare to år siden vi hadde historisk lave priser. Vi har hatt dette markedssystemet i over 30 år, og det har fungert godt. Vi må ha et lengre perspektiv, spesielt med vannkraftsystemet vi har. Å kaste bort markedsmekanismen er ikke en god løsning, sier hun.

Det grønne skiftet

Elektrifisering er en stor del av omstillingen vi skal gjennom de kommende årene. I samtalen med Distriktsenergi trekker Tennbakk fram noe av det som må på plass for at vi skal lykkes med det grønne skiftet.

– Med utgangspunkt i det europeiske bildet, er det åpenbart vi må øke produksjonen av fornybar energi. I Europa skal de både fase ut bruken av fossil energi direkte og i kraftproduksjonen. Her i Norge må vi tenke på vårt bidrag til det grønne skiftet. Vi skal fortsette elektrifiseringen og være med på den måten at vi bygger opp grønn industri, men vi har en utfordring med å omstille økonomien på sikt fra en olje- og gassøkonomi.

I tillegg må folk flest være med på laget.

– Om folk oppfatter at alt blir dyrere, vanskeligere og de straffes, tror jeg det stopper opp. Vi må vise at omstillingen også gir muligheter for folk og næringsliv. Jeg tror det er viktig med energieffektivisering og ordninger som gjør det mulig for folk å tilpasse seg. Ikke nødvendigvis for bidraget det gir i direkte utslippskutt, men for å få en aksept og positiv holdning til det vi må gjennom, avslutter hun.

Du møter Berit Tennbakk torsdag 2. juni på Distriktsenergis årskonferanse.