Økonomene tror ikke på solceller – vi tror de tar feil

Elektrikere på tak med solcelleanlegg
Med et par tastetrykk kan du få et prisoverslag på solcellepanel til taket. Men vil det noen gang være en god økonomisk investering?

Solceller på taket vil normalt dekke 20-50 prosent av strømforbruket ditt, mens resten suppleres fra det elektriske nettet.

Miljø og økonomi

De som ønsker å investere i solcellepanel hjemme, gjør nok det av én av to grunner. Enten så ønsker du å leve grønnere, eller så håper man det vil lønne seg på sikt. De som er ute etter å gjøre en smart investering vil naturlig nok spørre seg: Hvor lang tid tar det før solcelleinvesteringen er tjent inn igjen?

15 år, sier Otovo som har inntatt en ledende posisjon innen salg av solceller til private hjem. Ekspertene i Dine penger og Pengenytt heller imidlertid kaldt vann i blodet på forbrukerne, og mener det er et godt stykke frem til solcellepaneler er en god investering for Hvermansen. Det skyldes at prisen på strøm forventes å forbli lav og at pengene man eventuelt investerer i solceller har en alternativ anvendelse i for eksempel aksjefond og høyrentekonto.

Soloptimist

– Vi registrerer at det er lønnsomhetsutfordringer på solcellepaneler, men samtidig ser vi at det legges på hustak etter hustak. Solceller sprer seg litt som elbiler. Naboene snakker sammen og så har man en trend gående. Fra vår side følger vi med og legger naturligvis til rette for at solcellepaneler kommer i stadig økende grad, sier Alf Vee Midtun. Midtun er adminstrerende direktør i Rauma energi og leder av framtids og markedsutvalget til Distriktsenergi og KS Bedrift.

Han sier at investeringen tross alt er begrenset, og at det finnes gode offentlige støtteordninger. En typisk enebolig får et ferdig installert solcellesystem for om lag 75 000 kroner. Gjennom Enova får man imidlertid god drahjelp – ifølge Otovo vil det statlige foretaket her bistå med 15 000 kroner. Da blir prisen 50 000 kroner. Selve installasjonen får du imidlertid bare 10.000 kroner i støtte til. Resten avhenger av hvor mye strøm du kan forventes å produsere.

Plusshus kommer for fullt

Midtun mener at solceller blir svært relevant i kombinasjon med ny batteriteknologi. – Etter hvert som batteriteknologien blir billigere og mer effektiv kommer flere til å anskaffe seg batterier for å lagre strøm i perioder av døgnet når den er billig. Ikke minst for de som installerer solcellepanel på taket vil dette kunne bli en smart løsning. Gradvis kommer alle strømkunder til å bo i smarthus og plusshus, mener Midtun.

– Det finnes bolighus som er fullstendig selvforsynte når det kommer til elektrisitet. Ute i Europa ser vi også en økning i såkalte plusshus som både bruker og produserer energi for nettet. Dette kommer nå for fullt til Norge. Her ligger det et stort og spennende marked for vår bransje. En kan for eksempel se for seg at varmtvannsberedere, fryseskap og elbiler unngår å trekke strøm i de dyreste periodene. Dette krever derimot ekstra investeringer i husets strømnett og/eller elektriske apparater for å fungere, sier Midtun.

– Det ligger mer i kjøp av solcellepaneler enn kortsiktig lønnsomhet. Her snakker vi miljø og vi snakker innovasjon. Hva fremtiden bringer gjenstår å se, men som nettselskaper skal vi være med å følge utviklingen videre, sier Midtun.

Vind er lønnsomt

– Vi har sett før at det tar det tid før innovasjoner slår fullt gjennom og blir lønnsomme. Vind er allerede lønnsomt uten subsidier og elbiler kommer voldsomt. Alt dette ble dømt nord og ned. Vi har blitt overrasket før, og om man tror at manglende lønnsomhetsvurderinger i dag stopper utviklingen og salg av solcellepaneler tror vi de kommer til å ta feil. Det er mindre lønnsomt slik det er i dag, men prisene på solcellekomponenter har gått ned hvert eneste år. Framtiden kan dermed se lys ut for solcelleteknologien, mener Midtun.

Bygge nytt

Dersom du skal bygge nytt, eller har planer om å bytte ut eller oppgradere taket, så kan regnestykket fort se enda bedre ut. Da skal du uansett gjøre en investering i taket, og solcelleløsninger kan være et alternativ til andre byggematerialer.

-Kostnaden for bygningsintegrerte solcelleanlegg er ofte på nivå med andre byggematerialer, som f.eks. glass, naturstein og kobber. I markedet for litt mer eksklusive byggematerialer har solceller blitt konkurransedyktige i pris, sier Midtun.

Slik beregnet Dine penger og Pengenytt solcelleinvesteringen

Selskapet Otovo ble etablert i 2016 og har tatt en ledende rolle innen salg av solceller til private hjem. Nylig inngikk selskapet samarbeid med Elkjøp. Gjennom digitale befaringer kan få en prisberegning på nett kun ved å skrive inn sin egen bostedsadresse. Det har både Dine penger og Pengenytt gjort.

Om investeringen lønner seg avhenger av investeringskostnaden og strømprisen (kraft, nett og avgifter). Jo høyere strømpris, jo mer lønnsomt vil solcelle-investeringen være. Begge tidsskriftene beregner at en investering på 50 000 kroner vil være tilbakebetalt etter om lag 15 år forutsatt at prisen på strøm og nettleie øker med 4 prosent årlig. Problemet oppstår imidlertid når man tar hensyn til at investeringen har en alternativ anvendelse. Dersom man i stedet plasserte pengene likt på høyrentekonto og aksjefond, hvilket Dine Penger beregner vil gi en årlig avkastning på fem prosent konkluderer de med at det aldri vil lønne seg med solcellepanel: først i 2055 tar strømbesparelsen igjen den vanlige sparingen, men så lenge kommer antagelig ikke solcellepanelet til å leve.