Jakt etter løsninger på energiutfordringen i Harstad

Seminar på en scene med tilskuere
25. oktober ble det arrangert energiseminar i Harstad der energiutfordringen ble presentert og debattert.
Nord-Norge har for øyeblikket både kraftoverskudd og lave strømpriser. Det lokker investorer fra fjern og nær til nord. Men hva skal energien brukes til?

Det var blant spørsmålene som ble tatt opp da Harstad kommune, Hålogalandsrådet og energiklyngen Energi i Nord inviterte til konferanse om energiutfordringene. Politikere, energibransje, industri, næringsliv og forskere samlet seg i Harstad den 25. oktober for å jakte på muligheter og løsninger på energiutfordringene.

– Vi har ikke alle løsningene. Målet for konferansen er å sirkle inn det vi mener er riktig vei til det grønne skiftet, ny industri og økt verdiskaping i Nord-Norge, sier Kari-Anne Opsal, ordfører i Harstad og leder for Hålogalandsrådet.

Kraftoverskuddet i Nord-Norge gir muligheter til ny industri, arbeidsplasser og verdiskaping. Totalt sett er dette veldig positivt for landsdelen. Samtidig krever det gode prioriteringer, og ulike løsninger står i sterk kontrast til hverandre, da behovet for fornybar kraft er stort, og kapasiteten fort kan bli spist opp.

– Utfordringene og dilemmaene knyttet til dette påvirker oss alle, sier Ingeborg Johnsen i Hålogalandsrådet.

Risikerer landsdelen en kortvarig bonanza, blir det lagt til rette fra politisk side for utbygging av mer fornybar produksjon i tide, ender Nord-Norge opp med å måtte prioritere hvilke prosjekter som skal få tilgang på fornybar kraft?

– Nord-Norge har alle muligheter for å ta en lederrolle i å bygge nye grønne industrimuligheter, og på den måten skape verdier for selskaper og samfunn i nord. Skal vi lykkes med denne muligheten må politikk, næringsliv og forskning kobles tettere sammen, derfor er en slik arena viktig, sier Petter Bjørkli som er leder for klyngen Energi i Nord.

Fra kraftoverskudd til kraftunderskudd

Leder av energi- og miljøkomiteen, Marianne Sivertsen Næss, var til stede på konferansen. Der påpekte hun hva som er de største utfordringene for energibransjen i Nord-Norge.

– Den største utfordringen er at vi går fra en situasjon med et kraftoverskudd som vi har i dag, til et kraftunderskudd innen forholdsvis nær fremtid. Noen analyser viser 2026 for Nord-Norge sin del. Med et kraftunderskudd har du lite tilgang på energi, det fører til høyere strømpriser og det fører til at det er vanskelig for kraftkrevende industri å etablere seg i nord. Det må vi finne løsninger på. Vi må få bygd ut mer fornybar kraft og vi er nødt til å få et bedre nett som får kraften fram til dit behovet er, forteller Sivertsen Næss til Distriktsenergi.

Tre store muligheter for energibransjen i Nord-Norge

Konsernsjef i Nordkraft, Eirik Frantzen, løftet fram tre punkter da han fikk spørsmål om hvilke muligheter energibransjen har i Nord-Norge.

– Situasjonen i Nord-Norge syns jeg er veldig spesiell og veldig god i den forstand at vi har et betydelig overskudd av fornybar kraft. Den trigger en helt unik mulighet for å bygge en ny, grønn industri som både er lønnsom, samfunnsnyttig og miljømessig korrekt innen alle de nye verdistrømmene vi snakker om i Norge. Her har Nord-Norge en fantastisk mulighet.

– Det andre er at vi rent organisk på nettdistribusjon innad i landsdelen er nødt til å sikre at eksisterende industri, befolkning og ny industri aldri lider under mangelen på verken energi eller effekt. Det betyr for enorme investeringer for alle i nett det kommende tiåret. Kanskje så mye som 100 % vekst i forhold til de hundre årene vi har bak oss.

– Det tredje som jeg beskriver som en mulighet, men som andre ser på om en utfordring, er det med tempo. Vi må både ha kapasitet, kompetanse og annen form for evne til å gjøre dette i tempoet som kreves. Det er et vindu av muligheter som er helt enormt, men går vi glipp av det er jeg ikke like sikker på at vi kan hente det inn neste gang, avslutter Frantzen.