Distriktsenergi i Debatten på NRK: – Avgjørende å jevne ut de store prisforskjellene

Fem menn i TV-studio
Skjermdump fra Debatten på NRK.
Tirsdag 19. april viet Debatten sin sending til strømprisene. Her stilte blant annet olje- og energiministeren opp sammen med Statnett og Distriktsenergi for å diskutere situasjonen vi har stått i – og veien videre.

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland startet med å si at det vi den siste tiden har opplevd, med så høye strømpriser, ikke er akseptabel eller tilfredsstillende. Nå er han klar for å snu hver stein for å unngå dette for ettertiden. Det innebærer å se det å se alt i sammenheng, hvordan krafteksporten påvirker kraftprisen i Norge, hvordan det påvirker magasinkapasiteten og -fyllingen.

– En ting skal være sikkert. Rik tilgang på rimelig energi skal være et fortrinn i Norge i tiden som kommer. Vi må ha en stabilitet og en forutsigbarhet som er større enn det vi har sett denne vinteren der vi har vært inne i en ekstremsituasjon, men vi må håndtere situasjonen på best mulig måte for samfunnet, uttaler Lien Aasland i Debatten.

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Skjermdump fra NRK)

Lien Aasland forteller at han er opptatt av at vi skal ha fornybar energi i tilstrekkelige mengder for industri og husholdningene. At vi må se på det vi kan håndtere selv, som krafteksport, prisutviklingen som følge av eksporten og vannverdier som en del av det.

– Dette evalueringsarbeidet er i gang, med en gjennomgang der vi ser på avbøtende tiltak som de fleste opplever som urimelig. Når vi får gjennomgangen er jeg overbevist om at vi får svar som vi må følge opp politisk, sier statsråden.

Vil beholde overskuddet i nord

Kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve, deltok også i Debatten. For en stund tilbake skrev han kommentaren «På vei mot et nordnorsk kraftran» om Statnetts planer om mer utbygging mellom nord og sør.

Kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve (Skjermdump fra NRK)

I sendingen viser Sneve til statsminister Jonas Gahr Støres løfte om at kraften skal brukes til å bygge grønn industri i Nord-Norge, og mener at overskuddet på 8 tWh bør bli i nord.

– Dersom kraftoverskuddet sendes til sør, vil det ikke være tilstrekkelig for å bygge opp industrien i nord, og derfor vil det være et kraftran, sier han.

Statsråden mener på sin side at situasjonen kan snu, og at det kan bli et kraftunderskudd i nord i fremtiden.

Gjennom Debatten-sendingen kan det fremstå som at Sneve egentlig ikke er imot bygging av kraftlinjer mellom nord og sør som ville redusere flaskehalsene likevel, bare at disse ikke blir bygget raskere enn opprinnelig planlagt.

Et signal om at noe må gjøres

Kommunikasjonsdirektør i Statnett, Henrik Glette, forteller at industrien er mer ambisiøst enn hva kraftoverskuddet i nord kan dekke.

– Svaret er at vi trenger mer produksjon og nett for å kunne elektrifisere hele landet og bygge industri, både i nord og sør, sier Glette i Debatten.

Kommunikasjonsdirektør i Statnett, Henrik Glette (Skjermdump fra NRK)

Med et væravhengig kraftsystem stiller han seg bak statsrådens poeng om at situasjonen kan endre seg i tiden som kommer. Statnett har planer som har ligget i nettutviklingsplanen som de vurderer om skal forseres fordi de store prisforskjellene er et signal om at noe må gjøres.

Det trengs mer produksjon til industri og husholdning i hele landet. Ifølge Glette handler det om å planlegge et nasjonalt kraftsystem.

Prisforskjellene må jevnes ut

Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert, mener det er avgjørende å jevne ut de store prisforskjellene. Han påpeker at investeringene må komme nå, og det vil ta litt tid før vi ser resultater i den andre enden.

Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert (Skjermdump fra NRK)

Han mener at Sneve ikke ser langt nok fram i tid, og at han kan komme i en situasjon der han ønsker bedre forbindelse mellom nord og sør fordi behovet for kraft i nord kan bli større.

– Bildet kan snu, sier Lockert som stiller seg undrende til perspektivet til Sneve.

Lockerts hovedbudskap er at det må legges til rette for bygging av mer kraft mellom nord og sør for å dekke den kommende forventede etterspørselen.

– Vi trenger gode overføringslinjer også mellom nord og sør. På et gitt tidspunkt vil det overskuddet vi ser av produksjon nord for Dovre i dag bli spist opp. Da vil det være en fordel også for de som i dag nyter godt av lave priser at flaskehalsene er redusert og at kraften kan gå mellom nord og sør, uttaler Lockert i etterkant av sendingen. Ting tar tid i denne bransjen så det er bare å sette i gang med å øke overføringskapasiteten i hele landet, men især mellom nord og sør.